سفر به آلمان و سخنرانی به مناسبت احیای رمضان در کلن

سه شنبه 24 شهریور 88 / 15 سپتامبر 2009

1

این هفته در سفر بودم و نتوانستم رخدادها را یادداشت کنم. در عین حال اکنون پس از بازگشت برخی حوادث مهم را به تناسب وقت می نویسم.

هفته پیش روز چهارشنبه از کیوسی همراه همسرم به آلمان رفتم. این سفر به دعوت دوستان مذهبی بن – کلن با مدیریت آقای مهندس رضا حاجی بود که به مناسبت ایام مذهبی قدر و اجرای مراسم شبهای احیا صورت گرفت.

حرکت ما از کیوسی به فلورانس و از آنجا به شهر پیزا (صد کیلومتری فلورانس) بود که با قطار انجام شد و از آنجا با هواپیما به فرودگاه بن – کلن بود. ساعت چهار بعد از ظهر از کیوسی حرکت کردیم و ساعت یازده شب از پیزا و ساعت یک نیمه شب به بن رسیدیم. در فرودگاه حاجی به استقبال آمده بود.

اما مراسم سه شب بود که در سالنی در یک مرکز مذهبی وابسته به پروتستانها در شهر کلن بود و نام آن مرکز را فراموش کرده ام. مراسم با قرائت آیاتی از قرآن آغاز می شد و بعد از افطار و پس از آن نماز جماعت و بعد سخنرانی من بود و در پایان با خواندن دسته جمعی فرازهایی از دعای کمیل به پایان می رسید. شب نخست (شب 21 رمضان) تحت عنوان «علی از نگاه یک مورخ » صحبت کردم و دوشب بعد را با عنوان «موسم و مراسم» که قبلا آن را به صورت مقاله در دو قسمت در راه سبز منتشر کرده بودم. به دلیل حضور برخی افراد مسلمان ترک آلمانی زبان یکی از اعضای آلمانی جلسه (مارکوس یا مهدی که از پانزده سالگی مسلمان و شیعه شده و استاد دانشگاه است و همسرش ایرانی است و فارسی را چنان حرف می زند که هیچ کس متوجه نمی شود که ایرانی نیست). خلاصه دو مقاله مراسم و مراسم را به آلمانی ترجمه کرده و به متقاضیان عرضه کرده بود. مباحث برای افراد مفید و جذاب بود و به گفته حاضران و بانیان مراسم مذهبی موفقی بود و همه از آن راضی بودند. به دلیل حضور من شماری از شرکت کنندگان از افراد غیر مذهبی ملی و چپ بهم حضور داشتند. شب اول حدود پنجاه نفر بودند و شب آخر حدود نود نفر.

عصر روز یک شنبه با هواپیما به رم پرواز کردیم و چون در نه شب قطار برای کیوسی نبود شب را در آنجا در مهمانخانه ای ماندیم و روز بعد به خانه باز آمدیم.

2

و اما اخبار سیاسی ایران طبق معمول کم نیست. یکی این که روشن شده است که آقایان صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و سیستانی از معترضان به احمدی نژادند که چرا وزیر زن را در کابینه اش پذیرفته است. گویا بخشی از تحرکات اخیر برخی مراجع در جهت سازماندهی مخالفت برای مقابله با دولت کودتا است و به نظر می رسد یک کار مثبت این شخص نیز با مخالفت جدی روبرو است و این البته از پیامدهای ورود طبیعی علما به عرصه سیاست و تحولات جاری کشورداری است که در گذشته نیز چوبش را خورده ایم.

3

طبق اخبار آیت الله سیستانی در بارة دادگاههای اخیر گفته است این دادگاههای نمایشی آبروی قضای اسلامی را برده است.

4

در ماه رمضان تقریبا تمام مراسم افطاری اصلاح طلبان با فرمان حاکمیت کودتا لغو شده است. در مراسم احیای مجمع روحانیون مبارز (در دارالزهرای محتشمی پور) آقای مجید انصاری سخنان انتقادی تندی ایراد کرده است.

یادداشت های روزانه – قسمت یکصدو چهل و ششم

شنبه 4 شهریور 1402

Share:

More Posts

Send Us A Message