ارائه چند پیشنهاد برای حل اختلاف بر سر نتایج انتخابات

یکشنبه 31 خرداد 88 / 21 ژوئن 2009

1

گفته شده است که دیروز فائزه هاشمی و چهار تن دیگر از اعضای خانواده هاشمی به اتهام شرکت در تظاهرات غیر قانونی دیروز و دعوت مردم به اغتشاش باز داشت شده اند. اگر این خبر راست باشد، حکایت از برخورد جدی با هاشمی دارد و این می تواند بر  عمق بحران بیفزاید.

2

در سایت ها آمده است که موسوی در راهپیمایی دیروز شرکت نداشته و سخنرانی نکرده است. چیز عجیبی است! آیا خبری که دیروز به طور قطعی در گزارش تمام منابع خبری آمده بود دروغ بوده و یا مسائل و مصالح دیگری در کار است؟ اگر واقعا ایشان شرکت داشته و با صحبت کرده و حال تکذیب می شود، بسیار بد است و به زیان خود و حامیانش خواهد بود. ببنیم چه می شود.

 

دوشنبه 1 تیر 88 / 22 ژوئن 2009

1

آقای خاتمی بیانیه ای صادر کرده و در آن ضمن تکرار اعتراض خود و همفکرانش در مورد انتخابات نسبت به شرایط جاری اظهار نگرانی کرده و خواسته است که یک هیئت بی طرف و مورد توافق دو طرف به این اختلاف رسیدگی کند و نظر نهایی را ابراز کند که البته روشن است که گوش شنوایی نخواهد یافت. زیرا حاکمان تصمییم خود را گرفته اند و بنا ندارند که جز آن کنند. اساسا اشتباهی صورت نگرفته است که برطرف شود و یا بنا بر رفع و صلاح آن باشد.

2

موسوی نیز اطلاعیه جدیدی انتشار داده است که در آن ضمن محکوم کردن برخوردهای خشونت بار با مردم از مردم خواسته است که به مقاومت مدنی خود تا حصول نتیجه ادمه دهند. نیز وی با ارسال نامه ای به شورای نگهبان دلایل و اسناد قابل توجهی برای اثبات تقلب گسترده در انتخابات ارئه داده است.

3

در اخبار آمده است که شخصی به نام محمد عسکری (یا اصغری) مسؤل بخش اینترنت وزارت کشور در یک سانحة رانندگی کشته شده است. چنین القا شده است که این مرگ مشکوک با ماجرای انتخابات مربوط است. در آینده روشن خواهد شد که چنین است یا نه.

4

محسن رضایی اعلام کرده بود که در 170 حوزة انتخابیه بین نود و پنج در صد تا صد و چهل درصد رأی به صندوق آرا ریخته شده است. امروز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که در پنجاه حوزة انتخابیه چنین بوده و سه میلیون رأی به صندوق ها ریخته شده اما در نتیجة آرا تأثیر ندارد. جالب است! وقتی در پنجاه حوزة انتخابیه تقلب صورت گرفته به خوبی این نتیجه حاصل می شود که در تمام حوزه ها به صورت فله ای و سازمان یافته پیش و یا همزمان رأی گیری صندوق ها را با آرای احمدی نژاد پر کرده اند و حالا روشن می شود که چگونه رئیس جمهور محبوب خامنه ای دارای بیست و چهار میلیون رأس شده است. جالب تر این که در گذشته ها شورای نگهبان با اندک شبهه ای حتی ساختگی شمار قابل توجهی از آرا را باطل می کرد تا به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند. مانند انتخابات مجلس ششم در تهران و اراک و برخی جاهای دیگر.

 

 

 

 

 

Share:

More Posts

Send Us A Message