تداوم سرکوبی ها و تداوم حنبش اعتراضی

پنجشنبه 28 خرداد 88 / 18 ژوئن 2009nn1nnطبق گزارش خبرگزاری ها فراخوان موسوی برای اجتماع در مساجد و انجام سوگواری برای قربانیان اخیر با موفقیت بوده و مردم در تمام مساجد جمع شده و یاد کشته شدگان را گرامی داشته و به یادشان شمع روشن کردند. موسوی نیز در یکی از مساجد جمع شده و با بلندگوی دستی با مردم سخن گفته است. احتمالا بلندگو مسجد را بسته بودند.nn2nnچند روز پیش (احتمالا دیروز) در دانشگاه بوعلی همدان نیز تظاهرات دانشجویان بودند و اجتماع دانشجویان با حمله و سرکوب مواجه شده است.nn3nnدر دانشگاه شیراز نیز تظاهرات دانشجویی بوده و دانشجویان مورد حمله و هجوم قرار گرفته اند. رئیس دانشگاه به علامت اعتراض استعفا داده است.nn4nnدر حملة پلیس و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران تخریب عظیم صورت گرفته و شمار زیادی از دانشجویان مجروح و مضروب شده و افرادی نیز کشته شده اند. تعداد کشته شدگان مشخص نیست اما دفتر تحکیم تا امروز پنج نفر را تأیید کرده است. به طور کلی شمار کشته شدگان چند روز اخیر را بیست تن گفته اند.nn5nnپزشکان و کارمندان بیمارستان رسول اکرم به علامت اعتراض به اوضاع جاری و از جمله قتل افراد دست به اعتصاب زده اند. عکس های آنان در رسانه ها انتشار یافته است.nn6nnطبق اخبار منتشر شده امروز نیز در اکثر و شاید تمام شهرهای ایران تظاهرات گسترده و اعتراض و نیز دستگیری ها جریان داشته است. گفته می شود که تا کنون پانصد نفر بازداشت شده اند. یکی از دوستان نهضت آزادی می گفت حدود بیست تن از اعضای این گروه در تهران و برخی شهرها بازداشت شده اند.nn7nnدر گزاش ها آمده بود که قالیباف، شهردار تهران، در بارة راهپیمایی روز دوشنبة تهران گزارشی به مجلس داده و گفته است سه میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده بودند.nn8nnجنبش اعتراضی به پیش می رود و به یک چالش بزرگ و فیصله بخش تبدیل می شود و به احتمال زیاد به پایان خط سی ساله نزدیک می گردد. واقعیت این است که حاکمیت انتظار چنین واکنش و مقاومتی از سوی خودی ها و مردم را نداشت. از سوی دیگر واقعیت این است که من نیز انتظار نداشتم کسانی چون موسوی و کروبی و یا خاتمی این اندازه مقاومت کنند و تا مرز مقابله با رهبری و کلیت نظام پیش بروند.nnباید دید فردا چه اتفاق می افتد و خامنه ای در نماز جمعه تهران چه خواهد گفت و از پس فردا سیمای نظام و مردم چگونه ترسیم خواهدشد.nnیادداشت های روزانه – قسمت صدمnn nn nn nn nn 

Share:

More Posts

Send Us A Message