اعتراضات سراسری در اغلب نقاط جهان در اعتراض به نتیجه انتخابات

چهار شنبه 27 خرداد 88 / 17 ژوئن 2009
1
طبق اطلاع مهندس محمد توسلی از اعضای نهضت آزادی دیروز بازداشت شده است. نیز محمدرضا جلایی پور (پسر حمیدرضا جلایی پور که در انگلستان درس می خواند و از اعضای فعال کمپین خاتمی و بعد موسوی بوده) هنگام خروج از کشور در فرودگاه بازداشت شده است. دستگیری ها بسیار زیاد است و من فقط در حد اطلاع و یا به یاد آوردن هنگام نگارش نام آنها را می آورم. چون من در سفرم و متأسفانه از اینترنت محروم و فقط چیزهایی که می خوانم و می شنوم ذکر می کنم. تازه بسیاری از مطالب اطلاع یافته نیز هنگام نگارش از حافظه ام می گریزند.
2
آقای موسوی با انتشار بیانه ای فردا را عزای عمومی اعلام کرده و از مردم و هواخواهانش خواسته است که لباس سیاه پوشیده و به مساجد رفته و یا به هر شکل ممکن برای کشته شدگان روز دوشنبه (که وی آنها را شهید نامیده است) عزاداری کنند. او در این بیانه گفته است که ما با آشوبگری و آتش زدن اموال عمومی موافق نستیم اما طبق اطلاعات موثق این فریبکاران کودتاگر هستند که دست به این کارها می زنند تا بهانه برای سرکوب پیدا کنند. بیانیه های موسوی از روحیه قوی و ستیزه جوی او حکایت دارد و به نظر می رسد تصمیمیم دارد به مقاومت خود ادامه دهد. هرچند بعید می نماید به جایی برسد.
3
شعری از خانم زهرا رهنورد منتشر شده است که خیلی زیبا و حماسی است و از روحیة انقلابی یک دانشجوی مکتب شریعتی حکایت دارد. آن را می آورم:
گرگها خوب بدانند در این ایل غریب
گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز
گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهوارة چوبی، پسری هست هنوز
آب اگر نیست نترسید که در قافله مان
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز
ایکاش این ابیات ادامه می یافت و طولانی تر می شد. اما چیزی که هست این است که تا کنون از خانم رهنورد شعری نخوانده و او را به عنوان شاعر نمی شناختیم. احتمال دارد که این شعر منسوب به او باشد.

4
اعلام شده است که خامنه ای در نماز جمعه این هفته خطبه خواهد خواند. گویا می خواهند با گرد آوردن انبوهی از مردم با تظاهرات اعتراضی میلیونی مردم در سراسر کشور مقابله کنند و قدرت بسیج و حامیانشان را به رخ بکشند. از سوی دیگر، احتمالا ایشان می خواهد حرف آخر را بزند و به اصطلاح «فصل الخطاب» باشد. هرچه هست قطعا مضمون سخنان وی تن دادن به رأی مردم نخواهد بود و امکان دارد که کمی نصیحت و کمی هم تهدید چاشنی کلامشان باشد اما به یقین حرف آخر او مهر تأیید بر آخرین نتیجه اعلام شدة انتخابات رسوا خواهد بود.
چنان که ایشان دیروز هم چند نفر از اعضای ستادهای کاندیداها را خواسته و با آنها سخن گفته و در آن درس اخلاق داده و گفته اند گرچه پذیرفتن شکست تلخ است اما باید پذیرفت و سکوت کرد. روشن است که آقای خامنه ای در نماز جمعه هم سحنانی از این دست خواهد گفت. واقعا حیرت انگیز است! تقلب به این آشکاری، آن وقت نامش انتخابات درست و قانونی است و شکست سه کاندیدا نیز طبیعی و اعتراض آنان و اکثریت مردم ایران نیز از سر بی تحملی است! آخر ایشان فکر نمی کند که اگر چنین بود چرا این اکثریت مردم به کوچه و خیابان آمده و یک هفته است که فریاد می زنند؟ حداقل اینان که می دانند به کی رأی داده اند. اگر احمدی نژاد 24 میلیون رأی داشت که حرفی نبود، چنان که در گذشته نیز هر بار با جابجا کردن آرا و تقلب محدودتر نمایندگان مجلس و یا ریاست جمهوری خود را بر می کشیدند. اما این بار تقلب به کودتا تبدیل شده و این کودتا چنان رسوا و آشکار است که خشم یک ملت را بر انگیخته است. آخر آقای خامنه ای فکر نمی کند چگونه ممکن است که کروبی در سراسر کشور سیصد هزار رأی داشته باشد؟ چه کسی چنین چیزی را باور می کند؟!
در همین زمینه خبر رسیده است که حامیان موسوی و معترضان قرار است در نماز جمعه شرکت کنند و در آنجا شعار بدهند و از جمله بگویند: خامنه ای، خامنه ای، رأی مرا پس بگیر. حتی گفته می شود قرار است خاتمی نیز شرکت کند. اگر چنین شود، خیلی خوب خواهد شد. اما امکان دارد که تحمل نکنند و حوادثی پیش بیاید.
یادداشت های روزانه – قسمت نودو نهم
یکشنبه 21 فروردین 401

Share:

More Posts

Send Us A Message