تداوم جنبش اعتراضی به پیامدهای انتخابات؛ تا احمدی نژاده – ایران همین بساطه

یکشنبه 24 خرداد 88 / 15 ژوئن 2009
1
امروز با هواپیما از رم به لندن آمدم. با تاکسی بی بی سی از فرودگاه یکسره به ساختمان تلویزیون فارسی نفل مکان کردم. دلیل این ورود فوری به بی بی سی برای آن بود که بدون قرار قبلی قرار شد که با آقای عطاء الله مهاجرانی در یک میزگرد شرکت کنم و در بارة اوضاع جاری ایران صحبت کنیم که انجام شد. جز صحبت دیروز امروز نیز در میزگردی با صادق صبا شرکت کردم و باز در بارة تحولات جاری صحبت شد.
2
حوادث و تحولات ایران چندان زیاد است که واقعا نمی توان اندکی از آن همه را گفت. ظاهرا اوضاع رو به بحران می رود. خامنه ای با صدور بیانیه ای مهر تأیید بر این انتخابات رسوا گذاشته است. رئیس جمهور ایشان صحبتی در تلویزیون کرده و ضمن تأکید بر درست و واقعی بودن انتخابات و نتایج اعلام شده باز با تکرار افشاگری های پیشین خود در بارة هاشمی رفسنجانی و استفاده از عنوان طلحه و زبیر برای هاشمی البته بدون ذکر نام باز بر ادامه راه گذشته اش اصرار ورزیده است. روشن شد که ماجرا جدی تر از آن است که به کج سلیقگی و حتی بلاهت آدمی چون احمدی نژاد نسبت داده شود. احتمال دارد که حتی خود خامنه ای نیز دست اندرکار باشد گرچه چندان معقول نمی نماید.
احمدی نژاد در یک کنفرانس مطبوعاتی نیز مطالبی بیان کرد. بعد دیروز در جشن طرفدارانش در میدان ولی عصر شرکت کرد و سخنانی گفت. مهم است که وی همواره بیش از گذشته حرف های تحریک آمیز می زند. آیا این روند تصادفی است یا نقشه ای در کار است؟ وی به معترضان خیابانی شدیدا حمله کرد و آنها را وابسته به بیگانه و خار و خاشاک خواند. موسوی وکروبی چند اطلاعیه داده اند که در مجموع محکم اند و از مقاومت آنان حکایت دارد. موسوی نامه ای به رهبری نوشت و گویا جواب دریافت نکرد که نامه ای به علمای قم نوشت و از آنان یاری خواست. گویا با رهبری نیز دیداری داشته و خامنه ای دستور داده است که شورای نگهبان رسیدگی کند. یعنی همان کسانی که خود دست اندرکار این کودتای انتخاباتی بوده اند. به نظر می رسد این کار برای خاموش کردن امواج رو به گسترش اعتراضات مردمی است. اما کروبی گویا تا کنون نامه ای به رهبری ننوشته و ظاهرا با وی قهر کرده است.
دو روز است که تهران و اکثر شهرهای ایران در اعتراض است. کماندو ها و گارد ضد شورش و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه حمله برده و به شدت دانشجویان را مورد ضرب و جرخ قرار داده و گفته می شود چند نفر کشته شده اند. اعلام شده بود که امروز در تهران و در شهرهای بزرگ راهپیمایی برگزار خواهد شد. همین گونه شد. جمعیت عظیمی که گفته شده است یک تا دو میلیون نفر بودند راهپیمایی کردند از میدان انقلاب تا میدان آزادی. خاتمی و موسوی و کروبی نیز شرکت داشتند. این امواج جمعیت در دنیا موج ایجاد کرده و انظار جهانیان را متوجه خود کرده است. در آخر به رغم آرام و مسالمت آمیز بودن تظاهرات از یک پایگاه بسیج به سوی مردم تیراندازی شد و حداقل یک جوان کشته شده است. در برخی شهرهای بزرگ نیز راهپیمای بزرگی بوده است. طبق گزارش خرگزاریها برخی شعارهای مردم در تهران چنین بوده است:
هاله رو دیده / این ملتو ندیده
گفته بودیم اگر تقلب بشه / ایران قیامت می شه
ما خار و خاشک نیستیم / ما ملت ایرانیم
خار و خاشک تویی / دشمن این خاک تویی
تا احمدی نژاده / ایران همین بساطه
پول نفت چی شده / خرج بسیجی شده
نیروی انتظامی / حمایت حمایت
احمدی می گه نواره / نوار که پا نداره
رأی ما رو دزدیدن / دارن باهاش پُز می دن
می جنگم، می میرم، رأی مو پس می گیرم.
به توصیه موسوی: فریاد الله اکبر بر پشت بام ها

موسوی اعلام کرده است که شبها مردم پشت بام ها الله اکبر بگویند. امشب جنتی در تلویزیون وعده داد که به شکایات رسیدگی خواهند کرد که به نظر می رسد سرگرمی است. حداکثر این است با ابطال چند صندوق چند هزار و حتی چند ملیون رأی جابجا شود که البته باز با تفاوت آرای اعلام شده احمدی نژاد انتخاب شده است. گفته می شود موسوی گفته است که در حرم امام متحصن خواهد شد. واقعیت این است که اگر این بار مقاومتی صورت نگیرد و این باند مافیایی شکست نخورد، دیگر نمی توان امیدی داشت و چه بسا راه حل اصلاح طلبی برای همیشه بسته شود.
جالب است ارقام آرای چهار کاندیدا از طریق کسی یا کسانی از وزارت کشور منتشر شده است که طبق آن تعداد شرکت کننده بیش از چهل و دو میلیون، آرای موسوی کمتر از بیست میلیون، کروبی کمتر از سیزده میلیون، احمدی نژاد کمتر از شش میلیون و رضایی کمتر از چهار میلیون است. این نتایج کم و بیش واقع بینانه می نماید.
به هر حال آتشی روشن شده است که شعله های آن شعله ورتر خواهد شد. خامنه ای چه کار می تواند بکند؟ یا هاشمی و گروه با نفوذ مخالف احمدی نژاد چه خواهند کرد؟ شکاف بین مردم و حکومت آشکار شده است و شکاف درونی نیز سر باز کرده است. روزهای تاریکی در پیش است. خدا به خیر کند. این انتخابات نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود
ضمنا برخی از بازداشت شدگان از جمله میردامادی و علیجانی آزاد شده اند.
3
به سفارش روزنامه آلمانی «فرانکفورت آلگمانیه» مقاله ای در باره اوضاع جاری ایران با عنوان «انتخابات اخیر ایران، جمهوریت و اسلام» نوشتم و برای آنان فرستادم.
یادداشت های روزانه – قسمت نودو هفتم

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message