خیابان ها در تسخیر جوانان؛ شعارهایی همراه با طعن و طنز علیه احمدی نژاد

خیابان ها در تسخیر جوانانnnدر این روزها شهرها به ویژه تهران در تسخیر هواداران کاندیداها (بیشتر موسوی و بعد احمدی نژاد و کروبی) قرار دارد و مخصوصا در شب ها صدها هزار غالبا جوان در خیابان ها حضور دارند و به صورت کارناوال حرکت می کنند و شعار می دهند و گاه می رقصند و شادی می کنند. نماد موسوی رنگ سبز است و پسرها شال سبز بر گردن دارند و دخترها با موهای بیرون افتاده و غالبا آرایش کرده روسری سبز بر سردارند. روشن است که جوانان مجالی پیدا کرده اند تا جوانی کنند. به هر حال شور و حال جوانان در تهران پدیده ای جالب و شور آفرین است و همه را به هیجان آورده است. در چهار روز اخیر میلیون ها جوان و غیر جوان حامی موسوی و سبزپوشان در تهران زنجیره ای انسانی تشکیل داده و مثلا روز دوشنبه از تجریش تا راه آهن به طول دوازده کیلومتر را در تسخیر خود گرفتند. روز سه شنبه در سیصد شهر این موج انسانی راه افتاد. در شرایطی که امکان تبلیغات برای سه کاندیدا وجود ندارد این شگردها بسیار مثبت و موفق است.nnشعارهایی همراه با طعن و طنز علیه احمدی نژادnnپدیده ای مهم شعارها و طنزها و کنایه های مردم در خیابان ها یا سایت هاست که واقعا قابل توجه و قابل ذکر و ثبت است. دریغ که نمی توان حتی بخشی از آن ها را ذکر کرد ولی فقط به عنوان نمونه چند مورد را می آورم:nمن رأی نمی دهمnاو رأی نمی دهدnاو رأی می آوردnپس:nمن رأی می دهمnتو رأی می دهیnاو رأی نمی آوردn- با اشاره به مناظره موسوی و احمدی نژاد:nشبی که چشم هر عاقل سند بودnیکی قانون جنگل را بلد بودnادب این سو، خرد این سو، در آن سوnخری جو خورده در حال لگد بود.n- با اشاره به فیلم «اخراجی ها» 2 ده نمکی:nاخراجی های 3 nاکران از 22 خرداد به بعد در سراسر ایران:nبا حضور محمود احمدی نژادnغلامحسین الهامnفاطمه رجبیnکارگردان – ملت غیور ایران n- با اشاره به نشان دادن عکس همسر موسوی به وی در مناظره:n هشدار کروبی به احمدی نژاد:nاگر عکس زنمو نشان بدی، فیلم مادرتو نشون می دم.n- به موسوی رأی بدهید. این اس.ام. اس را برای ده نفر بفرست حتما امشب خاتمی را در خواب خواهید دید. یک نفر بی توحهی کرد و برای بقیه نفرستاد احمدی نژاد را در خواب دید.n- اگر تقلب نشه – احمدی پنجم می شهn- با اشاره به عنوان جدید دولت احمدی نژاد به دلیل توضیح سیب زمینی رایگان در روستا در آستانه انتخابات و تکرار «چیز» در کلمات موسوی در مناظره با احمدی نژاد:nدولت سیب زمینی چیزم براش زیاده.n- پرسیدند به کی رأی می دهی؟ گفت: به چیز موچیزn- احمدی کم میاره – ناموس وسط میاره.n- حامیان کروبی خطاب به حامیان موسوی:n- شال سبزتو وا کن – به شیخ ما نگاه کنn- مناظره بپا شد – احمدی کله پا شدn- ماشاءالله به چشم و ابروش – کردان نشسته پهلوشn- دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را – سید بیا که محمود بیچاره کرده ما راn- باز محمود با دروغ های فراوانnمی خورد از مال مردمnمی پرد بر کول مردمnیادم آید از فلسطینnاز بلندیهای جولانnاز دلار نفت ارزانnدور می گشتم زخانهnشرع چون شمشیر غران پاره می کرد مغزها راnحرفهای احمقانه از رجایی زمانهnبشنو اینک کودک منnمرز و بوم پاک میهنnاین رئیس جمهور نادانnکرد ویران خاک ایرانnبه هر حال وضعیت احمدی نژاد به گونه ای است که اگر هم به هر دلیل انتخاب شود ( حتی با رأی واقعی ) نمی تواند دوام بیاورد. هم اعتبار اخلاقی اش را از دست داده است و هم مخالفان قدرتمندش او را آرام نخواهند گذاشت و ممکن است در طی یک سال کارش به استیضاح بکشد.n3 nروز سه شنبه به فلورانس رفتم و با شماری از ایرانیان در بارة انتخابات صحبت کردیم.n4 nمقاله ای تحت عنوان «نوری در انتهای تونل» از من در سایت روز دیروز چاپ شده که در بارة سخنرانی اوباما در قاهره است. n5 nدیروز با رادیو عصر جدید در سوئد در مناظره ای با یک آقایی به نام مصطفوی که از مخالفان شرکت در انتخابات بود گفتگو کردم.nnnnnn

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message