خیابان ها در تسخیر جوانان؛ شعارهایی همراه با طعن و طنز علیه احمدی نژاد

خیابان ها در تسخیر جوانان

در این روزها شهرها به ویژه تهران در تسخیر هواداران کاندیداها (بیشتر موسوی و بعد احمدی نژاد و کروبی) قرار دارد و مخصوصا در شب ها صدها هزار غالبا جوان در خیابان ها حضور دارند و به صورت کارناوال حرکت می کنند و شعار می دهند و گاه می رقصند و شادی می کنند. نماد موسوی رنگ سبز است و پسرها شال سبز بر گردن دارند و دخترها با موهای بیرون افتاده و غالبا آرایش کرده روسری سبز بر سردارند. روشن است که جوانان مجالی پیدا کرده اند تا جوانی کنند. به هر حال شور و حال جوانان در تهران پدیده ای جالب و شور آفرین است و همه را به هیجان آورده است. در چهار روز اخیر میلیون ها جوان و غیر جوان حامی موسوی و سبزپوشان در تهران زنجیره ای انسانی تشکیل داده و مثلا روز دوشنبه از تجریش تا راه آهن به طول دوازده کیلومتر را در تسخیر خود گرفتند. روز سه شنبه در سیصد شهر این موج انسانی راه افتاد. در شرایطی که امکان تبلیغات برای سه کاندیدا وجود ندارد این شگردها بسیار مثبت و موفق است.

شعارهایی همراه با طعن و طنز علیه احمدی نژاد

پدیده ای مهم شعارها و طنزها و کنایه های مردم در خیابان ها یا سایت هاست که واقعا قابل توجه و قابل ذکر و ثبت است. دریغ که نمی توان حتی بخشی از آن ها را ذکر کرد ولی فقط به عنوان نمونه چند مورد را می آورم:
من رأی نمی دهم
او رأی نمی دهد
او رأی می آورد
پس:
من رأی می دهم
تو رأی می دهی
او رأی نمی آورد
– با اشاره به مناظره موسوی و احمدی نژاد:
شبی که چشم هر عاقل سند بود
یکی قانون جنگل را بلد بود
ادب این سو، خرد این سو، در آن سو
خری جو خورده در حال لگد بود.
– با اشاره به فیلم «اخراجی ها» 2 ده نمکی:
اخراجی های 3
اکران از 22 خرداد به بعد در سراسر ایران:
با حضور محمود احمدی نژاد
غلامحسین الهام
فاطمه رجبی
کارگردان – ملت غیور ایران
– با اشاره به نشان دادن عکس همسر موسوی به وی در مناظره:
هشدار کروبی به احمدی نژاد:
اگر عکس زنمو نشان بدی، فیلم مادرتو نشون می دم.
– به موسوی رأی بدهید. این اس.ام. اس را برای ده نفر بفرست حتما امشب خاتمی را در خواب خواهید دید. یک نفر بی توحهی کرد و برای بقیه نفرستاد احمدی نژاد را در خواب دید.
– اگر تقلب نشه – احمدی پنجم می شه
– با اشاره به عنوان جدید دولت احمدی نژاد به دلیل توضیح سیب زمینی رایگان در روستا در آستانه انتخابات و تکرار «چیز» در کلمات موسوی در مناظره با احمدی نژاد:
دولت سیب زمینی چیزم براش زیاده.
– پرسیدند به کی رأی می دهی؟ گفت: به چیز موچیز
– احمدی کم میاره – ناموس وسط میاره.
– حامیان کروبی خطاب به حامیان موسوی:
– شال سبزتو وا کن – به شیخ ما نگاه کن
– مناظره بپا شد – احمدی کله پا شد
– ماشاءالله به چشم و ابروش – کردان نشسته پهلوش
– دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را – سید بیا که محمود بیچاره کرده ما را
– باز محمود با دروغ های فراوان
می خورد از مال مردم
می پرد بر کول مردم
یادم آید از فلسطین
از بلندیهای جولان
از دلار نفت ارزان
دور می گشتم زخانه
شرع چون شمشیر غران پاره می کرد مغزها را
حرفهای احمقانه از رجایی زمانه
بشنو اینک کودک من
مرز و بوم پاک میهن
این رئیس جمهور نادان
کرد ویران خاک ایران
به هر حال وضعیت احمدی نژاد به گونه ای است که اگر هم به هر دلیل انتخاب شود ( حتی با رأی واقعی ) نمی تواند دوام بیاورد. هم اعتبار اخلاقی اش را از دست داده است و هم مخالفان قدرتمندش او را آرام نخواهند گذاشت و ممکن است در طی یک سال کارش به استیضاح بکشد.
3
روز سه شنبه به فلورانس رفتم و با شماری از ایرانیان در بارة انتخابات صحبت کردیم.
4
مقاله ای تحت عنوان «نوری در انتهای تونل» از من در سایت روز دیروز چاپ شده که در بارة سخنرانی اوباما در قاهره است.
5
دیروز با رادیو عصر جدید در سوئد در مناظره ای با یک آقایی به نام مصطفوی که از مخالفان شرکت در انتخابات بود گفتگو کردم.

Share:

More Posts

Send Us A Message