تأمل در چند نکته در کیوسی

چهار شنبه 6 خرداد 88 / 27 می 2009 n1 nمقاله ای تحت عنوان «قانون یا مجری قانون» در ارتباط با اهمیت انتخابات و بیان ضرورت شرکت در انتخابات نوشه بودم که در روز یکشنبه در روز آنلاین منتشر شد.n2 nمقاله ای با عنوان «عزمی دیگر» نوشتم که در روزنامه اعتماد ملی دیروز چاپ شد و موضوع آن نیز تشویق به شرکت در انتخابات است. من برخلاف انتخابات های گذشته معتقد به مشارکت هستم و قانع شده ام که از این طریق می توان به جنبش اجتماعی کمک کرد و به طور کلی به گفته ای باید حاکمیت را محاصره مدنی کرد.n3 nقرار شده است که چهار کاندیدا در تلویزیون دو به دو مناظره کنند، اگر چنین حادثه ای رخ دهد، فکر می کنم جالب خواهد شد. زیرا در این مناظره ها رقیبان فرصت پیدا می کنند که به طور مستند دروغگویی های احمدی نژاد را افشا کنند و اگر این گونه شود می تواند به ریزش آرای وی و در مقابل افزایش آرای اصلاح طلبان منتهی گردد. البته مشروط به این است که رقیبان بتوانند به خوبی از این کار برآیند. در عین حال بعید نیست که این مناظرات برگزار نشود و تیم احمدی نژاد آن را به زیان خود ببینند.n4 nشورای فعالان ملی – مذهبی با صدور بیانیه ای از هردو کاندیدای اصلاح طلبان حمایت کرده اند اما گویا تمایل بیشتر به موسوی است. n5 nدر کیوسی سه نکته نظرم را جلب کرده است. nنخست این که در مکان هایی که اتومبیل شخصی در خیابان ها و کوچه ها و جلو خانه ها پارک می-شوند حتی یک مورد ندیده ام که در زیر ماشین آثار ریزش روغن موتور باشد. در طول این هشت ماه مرتب زیر ماشین ها را وارسی کرده ام و حتی یک مورد ندیده ام که جز این باشد. می¬توان چنین نتیجه گرفت که ماشین ها از نظر سلامت موتور و رعایت وضعیت فنی و ایمنی تحت کنترل هستند. با توجه به این نکته که اتومبیل ها غالبا نو و گرانقیمت نیستند، چنین مراقبتی قابل توجه است. nنکته دیگر ین است که تمام جاده ها و خیابان های فرعی به سوی منازل و یا روستاهای نزدیک و احتمالا دور خاکی اند و آسفالت نشده اند. دلیل آن را نمی دانم. بعید است که به دلیل مشکل مالی شهرداری باشد. به ویژه از این نظر برایم جالب است که ما در ایران دوست داریم که تمام جاده های فرعی تا جلو خانه مان آسفالت باشد. nسوم این است که در خطوط و ریل راه آهن بین شهری و سراسری تونل بسیار است و تقریبا تمام تپه ها دارای تونل هستند. دلیل آن چیست؟ نمی دانم اما خودم به این نتیجه رسیده ام که نخواستند به موقعیت طبیعی و اکوسیستم طبیعت آسیب برسانند. با توجه به این واقعیت که در طول مسیر شمال و جنوب و شرق و غرب ایتالیا پیوسته تپه و کوه دارد، اگر بنا بود تمام این تپه ها را می شکافتند، آسیب جدی و گسترده به طبیعت (زمین، پوشش گیاهی، درختان و . . .) وارد می آمد و این به زیان آب و هوا و مردم و زیست محیط کشور بود. البته شماری از کوههای بلند ناچار محتاج تونل هستند اما به نظر می¬رسد شکاف دادن تپه های کم ارتفاع از نظر اقتصادی و پیشرفت کار به صرفه تر است اما این کار را نکرده اند. امر مهمی که ما در ایران به آن توجه نداریم. اما آیا اصلا این برداشت من درست و منطبق با واقعیت است یا تفسیر بما لایرضی به صاحبه است؟ در نظر دارم از یک آدم آگاهی بپرسم.nیادداشت های روزانه – قسمن نودمnnnnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message