تأمل در چند نکته در کیوسی

چهار شنبه 6 خرداد 88 / 27 می 2009
1
مقاله ای تحت عنوان «قانون یا مجری قانون» در ارتباط با اهمیت انتخابات و بیان ضرورت شرکت در انتخابات نوشه بودم که در روز یکشنبه در روز آنلاین منتشر شد.
2
مقاله ای با عنوان «عزمی دیگر» نوشتم که در روزنامه اعتماد ملی دیروز چاپ شد و موضوع آن نیز تشویق به شرکت در انتخابات است. من برخلاف انتخابات های گذشته معتقد به مشارکت هستم و قانع شده ام که از این طریق می توان به جنبش اجتماعی کمک کرد و به طور کلی به گفته ای باید حاکمیت را محاصره مدنی کرد.
3
قرار شده است که چهار کاندیدا در تلویزیون دو به دو مناظره کنند، اگر چنین حادثه ای رخ دهد، فکر می کنم جالب خواهد شد. زیرا در این مناظره ها رقیبان فرصت پیدا می کنند که به طور مستند دروغگویی های احمدی نژاد را افشا کنند و اگر این گونه شود می تواند به ریزش آرای وی و در مقابل افزایش آرای اصلاح طلبان منتهی گردد. البته مشروط به این است که رقیبان بتوانند به خوبی از این کار برآیند. در عین حال بعید نیست که این مناظرات برگزار نشود و تیم احمدی نژاد آن را به زیان خود ببینند.
4
شورای فعالان ملی – مذهبی با صدور بیانیه ای از هردو کاندیدای اصلاح طلبان حمایت کرده اند اما گویا تمایل بیشتر به موسوی است.
5
در کیوسی سه نکته نظرم را جلب کرده است.
نخست این که در مکان هایی که اتومبیل شخصی در خیابان ها و کوچه ها و جلو خانه ها پارک می-شوند حتی یک مورد ندیده ام که در زیر ماشین آثار ریزش روغن موتور باشد. در طول این هشت ماه مرتب زیر ماشین ها را وارسی کرده ام و حتی یک مورد ندیده ام که جز این باشد. می¬توان چنین نتیجه گرفت که ماشین ها از نظر سلامت موتور و رعایت وضعیت فنی و ایمنی تحت کنترل هستند. با توجه به این نکته که اتومبیل ها غالبا نو و گرانقیمت نیستند، چنین مراقبتی قابل توجه است.
نکته دیگر ین است که تمام جاده ها و خیابان های فرعی به سوی منازل و یا روستاهای نزدیک و احتمالا دور خاکی اند و آسفالت نشده اند. دلیل آن را نمی دانم. بعید است که به دلیل مشکل مالی شهرداری باشد. به ویژه از این نظر برایم جالب است که ما در ایران دوست داریم که تمام جاده های فرعی تا جلو خانه مان آسفالت باشد.
سوم این است که در خطوط و ریل راه آهن بین شهری و سراسری تونل بسیار است و تقریبا تمام تپه ها دارای تونل هستند. دلیل آن چیست؟ نمی دانم اما خودم به این نتیجه رسیده ام که نخواستند به موقعیت طبیعی و اکوسیستم طبیعت آسیب برسانند. با توجه به این واقعیت که در طول مسیر شمال و جنوب و شرق و غرب ایتالیا پیوسته تپه و کوه دارد، اگر بنا بود تمام این تپه ها را می شکافتند، آسیب جدی و گسترده به طبیعت (زمین، پوشش گیاهی، درختان و . . .) وارد می آمد و این به زیان آب و هوا و مردم و زیست محیط کشور بود. البته شماری از کوههای بلند ناچار محتاج تونل هستند اما به نظر می¬رسد شکاف دادن تپه های کم ارتفاع از نظر اقتصادی و پیشرفت کار به صرفه تر است اما این کار را نکرده اند. امر مهمی که ما در ایران به آن توجه نداریم. اما آیا اصلا این برداشت من درست و منطبق با واقعیت است یا تفسیر بما لایرضی به صاحبه است؟ در نظر دارم از یک آدم آگاهی بپرسم.
یادداشت های روزانه – قسمن نودم

Share:

More Posts

Send Us A Message