کاستن از میزان مشارکت در انتخابات و نیز هشدار به موسوی و کروبی که اگر هم انتخاب شدید نمی گذاریم به وعده ها عمل کنید!

کشنبه 27 اردیبهشت 88 / 17 می 2009
1
ظاهرا بنا نیست که آب خوشی از گلوی ما پایین برود و یا خوشحالی مان اندکی دوام داشته باشد. روزنامه «یاس نو» پس از انتشار اولین شماره جدید خود به فرمان هیئت نظارت بر مطبوعات (و در پشت صحنه به فرمان سعید مرتضوی که به آیشمن مطبوعات ایران شهرت دارد) توقیف شد. هر بار که می رویم اندکی به عقلانیت مدیران نظام خوشبین شویم، بی درنگ متوجه می شویم که انتظاری بیهوده است.
2
چند روز رادیو بی بی سی خواست به مناسبت روز جهانی همجنس گرایان با من مصاحبه کند و پوزش خواستم و گفتم این یک بحث حساسی است و نمی توان در باره ان صحبت روشن و مفیدی انجام داد.
3
مقاله ای تحت عنوان «ستیزه گری چرا؟» نوشته بودم که موضوع آن پاسخی به محمود دولت آبادی بود که دکتر سروش در ارتباط با ماجرای انقلاب فرهنگی به سختی تاخته بود و ان مقاله در شماره امروز اعتمادملی چاپ شده است.
4
ادوار تحکیم وحدت نیز به حمایت از کروبی برخاست. ظاهرا تحکیم نیز همین گونه خواهد بود. جالب است که بخش قابل توجهی از نیروهای رادیکال و تحریمی گذشته و حامیان عبدالله نوری به کروبی پیوسته اند. احتمال دارد که نهضت آزادی نیز چنین کند. واقعا این دوره انتخابات از جهاتی جالب توجه است. در آن سو خاتمی جانب موسوی را می گیرد و می¬گوید پیروزی موسوی پیروزی من است و در مقابل محمدعلی ابطحی یار غار و نزدیکترین فرد به خاتمی به کروبی می¬پیوندد. در روزهای آینده احتمالا حوادث جالب تری نیز رخ خواهد داد.

سه شنبه 29 اردیبهشت 88 / 19 می 2009
1
روزنامه «کلمه سبز» با مدیر مسؤلی آقای میر حسین موسوی منتشر شد. هرچند تا کنون این روزنانه را ندیده ام ولی امیدوارم این مطبوعه بماند و در چهارچوب فکر گسترش جامعه مدنی اثرگذار باشد.
2
این روزها آقای خامنه ای که هنوز در کردستان است و تقریبا هر روز در شهری سخنرانی می کند، همواره در نقد و حتی تهدید کاندیدا های غیر از احمدی نژاد سخن می¬گوید. ایشان مرتب نسبت به حرفها و وعده های غربی و «دشمن» پسند کاندیداها هشدار می¬دهد. به نظر می¬رسد ایشان از مشارکت گسترده مردم نگران است چرا که در صورت مشارکت بیش از پنجاه در صد تمام آرا به سبد معترضان و به ویژه موسوی و کروبی ریخته خواهد شد، این حادثه می¬تواند دوم خرداد دیگری و در نتیجه کابوسی برای اقتدارگرایان باشد و حداقل این است که احمدی نژاد را حذف کند و این امر از یک سو به معنای عدم رضایت مردم از مجموعه نظام است و از سوی دیگر با وعده هایی که سه کاندیدا داده اند می¬تواند به یک بحران تبدیل گردد و در نهایت کنترل را از دست خارج کند. واقعیت این است که سخنانی که موسوی و به ویژه کروبی در قالب بیانیه های گوناگون و یا سخنرانی ها می گویند بی سابقه بوده و بیشتر خط قرمز ها را پشت سر نهاده و ده درصد این ها را هم خاتمی در سال 75 – 76 نگفته بود. باید افزود که این وضعیت از دستاوردهای همان هشت سال زمان خاتمی و مخصوصا کارنامه مجلس ششم است. به هرحال به نظر می رسد خامنه ای می-خواهد از میزان مشارکت تحریمی ها بکاهد و از سوی دیگر می¬خواهد گربه را دم حجله بکشد و بگوید ما هم هستیم و نمی گذاریم که به این وعده ها عمل کنید. نیت ایشان هرچه باشد، یک امر مسلم است و آن این که مردمی که با حرفهای موسوی و کروبی و حتی رضایی امیدوار شده و قصد مشارکت دارند را نا امید می-کند. به هر تقدیر فعلا هرچه کاندیدا ها می بافند ایشان آن را پنبه می¬کند.
گفتنی است که آقایان قاسم شعله سعدی و اکبر اعلمی نیز ثبت نام کرده اند اما بسیار بعید است که آنان را تأیید کنند. مخصوصا اعلمی را که این روزها حرفهای تند زیاد می¬زند و از جمله گفته است که این هر سه کاندیدا حکومتی هستند و اینان امتحانشان را داده اند و اصلا با عملکرد همین هاست که مملکت به اینجا رسیده است. اما اگر اعلمی تأیید شود می¬تواند بخش قابل توجهی از آرای موسوی و کروبی را برباید. مخصوصا با توجه به این که ایشان آذری است، در آذربایجان و در میان ترکها رأی بالایی خواهد داشت. امکان دارد با همین تحلیل وی را تِأیید کنند. اما باز بعید است او را تأیید کنند. ایشان و شعله سعدی قبلا برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت شده بودند.
یادداشت های روزانه – قسمت هشتاد و هفتم

Share:

More Posts

Send Us A Message