تابوشکنی ها از نوع اصلاح طلبانه و اصولگرایانه

جمعه 25 اردیبهشت 88 / 15 می 2009 n1 nجالب است! خوشبختانه فرصت انتخابات به منتقدان و ناراضیان حکومت و وضعیت موجود این امکان را داده است که هم خود از طریق انتشار بیانیه های مکرر و سخنرانی ها به اعتراضات سیاسی و صنفی و فرهنگی و حقوقی خود ابعاد تازه بدهند و پیام خود را در فضای بسته و محدود حاکم در داخل و در سطح جهانی برسانند و هم کاندیداهای اصلاح طلب (کروبی و موسوی) را به چالش بکشند و از آنان بخواهند که به پرسشهای آنان پاسخ دهند و مطالبات شان را در برنامه هایشان بگنجانند و در صورت پبروزی قول بدهند که در دولت خود آنها را اجرا کنند. به ویژه دانشجویان در دانشگاهها هنگام سخنرانی کروبی و موسوی هرچه دل تنگشان می خواهد می¬گویند. در واقع از این فضا و شرایط استفاده می¬کنند تا جنبش اعتراضی خود را گسترش دهند. نیز زنان از این فضا برای طرح خواسته های خود سود می برند. فعلا کارکرد مفید انتخابات همین گسترش جنبش اعتراضی و تقویت جامعه مدنی است و این روند می تواند به پیروزی مردم و عقب نشینی حاکمیت منتهی شود. کروبی و موسوی هم در حرفهای خوب و وعده های بزرگ با هم مسابقه گذاشته اند. باید دید که پس از پیروزی چه خواهند کرد. گرچه خوش خیالی است چرا که در نهایت قرار است احمدی نژاد در پست خود ابقا شود.n2 nامروز در ارتباط با نقش روحانیت در انتخابات با رادیو فردا گفتگویی داشتم.n3 nچهل انجمن اسلامی دانشگاه با صدور اطلاعیه ای و ارائه تحلیلی از شرایط گفته اند احمدی نژاد باید برود.n4 nمملکت جالبی داریم. هفته پیش عکسی از میرحسین موسوی در سایتها منتشر شد که دست همسرش (زهرا رهنورد) را در دست داشته و گویا از سالن سخنرانی اش در دانشگاه خارج می شده است. این رخداد ظاهرا ساده و معمولی یک «حادثه» تلقی شد. از یک سو محافظه کاران متعصب آن را خروج از ارزشهای دینی و نشانه غرب زدگی شمردند. از سوی دیگر بسیاری از تجددگرایان و جوانان آن را نشانه تحول مثبت در جمهوری اسلامی و به ویژه درمقامات ارزشی نظام تفسیر کرده اند. از آنجا که خانم رهنورد (که البته نام اصلی شان زهره کاظمی است) از زنان خوشنام و دانشگاهی است و در حسینیه ارشاد زمان شریعتی به دین و اندیشه انقلابی پیوسته و سنت شکنی کرده در اغلب جاها شوهرش را همراهی می کند و این شگرد تبلیغاتی مؤثری شمرده می شود، احمدی نژاد اصولگرای ارزشی ناب نیز به رقابت برخاسته با همسرش عکس انداخته و بوسیلة خبرگزاری فارس (مرتبط با سپاه) منتشر کرده است. دیدنی است که احمدی نژاد پشت سر همسرش ایستاده و همسرش را که در چادر مشگی کاملا پوشیده شده و اندکی از صورتش پیداست، به شکلی بغل کرده است، بدین صورت که از پشت دو دستش را از پشت گردن روی سینه زن قرار داده است. اگر همدستی موسوی و زنش حالت طبیعی دارد، عکس احمدی نژاد حالت مصنوعی و میکانیکی دارد. اما انصافا همین کار ایشان سنت شکنی است و ایشان نشان داده که برای پیروزی حاضر است دست به هرکاری بزند. گفتنی است که ایشان مدعی است از شیفتگاه خدمت است نه از تشنگان قدرت و تمام کردار و گفتارش صرفا برای خداست و امام زمان!! در عجب زمانه پرآشوبی زندگی می کنیم، زمانه ای که ریا و دغل در اوج است و مفاهیم معانی معمول خود را از دست داده اند. nnیادداشت های روزانه – قسمت هشتاد و ششمnnسه شنبه 2 آذر 400 nnnnnnnnnnnn n

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message