دانشجویان خطاب به احمدی نژاد: آقای تحمدی نژاد خوش رقصی بس است!

سه شنبه 8 اردیبهشت 88 / 28 آوریل 2009
1
دانشگاهها همچنان ناآرام است. دستگیری های دانشجویان ادامه دارد. چندی پیش دانشگاه مازندران اعتصاب بود و بگیر و ببند ادمه داشت ولی متوجه نشدم به کجا رسید. در سایت ها از اعتراضات و در گیری ها در دانشگاه تربیت معلم و برخی جاهای دیگر آمده است. طبق معمول دانشجویان امیرکبیر همچنان رادیکال ترین هستند و شماری از آنان در زندانند. اطلاعیه ای دفتر تحکیم منتشر کرده و در آن به این بر خوردها به شدت اعتراض شده و شخص احمدی نژاد مورد خطاب قرار گرفته و در ارتباط با برخی از اقدامات نمایشی اش و شگرد انتخاباتی اش گفته شده است: «آقای احمدی نژاد! خوش رقصی بس است!»
2
طبق گفته های پدر رکسانا صابری وی در زندان اعتصاب غذا کرده است. احتمالا وی که از حمایت های گستردة بین المللی از خود اطمینان یافته با اعتماد به نفس دست به این اقدام زده است.
3
به رغم حمایت بخش اصلی اصولگرایان از احمدی نژاد انتقادات شدیدی از سوی برخی از آنها علیه وی صورت می گیرد به ویژه احمد توکلی با انتشار بیانیه و اسنادی مدعی شده است آمارهای ارائه شده از سوی احمدی نژاد و دولت در بسیاری از امور اقتصادی و امور دیگر دروغ اند. علی لاریجانی نیز همچنان مخالفت های آشکار و پنهان خود را با احمدی نژاد نشان می دهد. مجلس همچنان در برابر طرح های پوپولیستی و انتخاباتی احمدی نژاد ایستاده است. چندی پیش طرح تحول اقتصادی یعنی عرضة نقدی یارانه به مردم (برای خرید رأی) را رد کرد اما احمدی نژاد اعلام کرده است که می خواهد همان طرح را به گونه ای دیگر اجرا کند و حتی صریحا گفته است یک خانواده پنج نفره در ماه حدود سیصد هزار تومان پول می گیرد. یعنی همان پنجاه هزار تومان کروبی در انتخابات گذشته. نیز ارائه طرح دو فوریتی دولت به مجلس مبنی بر قانونی شدن سن رأی دهندگان از هجده سال به پانزده سال، با مخالفت مجلس مواجه شد و به آن رأی نداد و بدین ترتیب مجلس دست رد بر سینة احمدی نژاد زد و نقشة او را خنثی کرد.
4
مقاله ای تحت عنوان «تصویر جمهوری اسلامی در سه قاب» نوشته بودم که در شماره امروز روز آنلاین منشر شده است.
5
بیانه ای با موضوع مخالفت با اعدام جوانان زیر هجده سال منتشر شد که شماری از شخصیت های دینی و سیاسی و هنری آن را امضا کرده بودند و من نیز یکی از امضاکنندگان آن بودم. افراد دیگر عبارت بودند: رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، شیرین عبادی، محمد بسته نگار، عزت الله سحابی، ابراهیم یزدی، ناصر کاتوزیان، محمد مجتهد شبستری، فاضل میبدی، مهدی کروبی، محمد جواد حجتی کرمانی، علی اصغر غروی، اعظم طالقانی.
6
جامعه معلمان ایران اعلام اعتصاب کرده و از دولت خواسته است که طرح قانونی مبنی بر افزایش حقوق معلمان را اجرا کند وگرنه اعتصاب گسترده تر خواهد شد. طبق گزارش رسانه ها فعلا در تهران و شهرستان ها عده ای از معلمان به محل کار خود و سر کلاس نمی روند.

یادداشت های روزانه – قسمت هشتادم

Share:

More Posts

Send Us A Message