جامعه از موسوی استقبال می کند اما گویا همه سر کارند!!

یکشنبه 6 اردیبهشت 88 / 26 آوریل 2009n1 nاز عکس های خبری سفر میرحسین موسوی به مشهد بر می آید که فضای خوبی ایجاد شده و استقبال خوبی از ایشان شده بود و به گفته ای حدود هشت هزار نفر در سالن و یک هزار نفر دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد از وی استقبال کرده بودند. جالب است که نوشته بودند عده ای در سالن گاز فلفل پخش کردند و شماری دچار مصدومیت شده و حتی کار به بیمارستان کشیده شد. در سخنرانی کروبی در اراک نیز برق را قطع کردند و اختلال ایجاد شد. ظاهرا کار دارد به خشونت نیز کشیده می شود.n2 nدیروز اعلام شد که احمدی نژاد از سوی تشکل های پیروان امام و خط رهبری کاندیا شده است. به عبارت دیگر احمدی نژاد مورد حمایت آنان قرار گرفته است. به نظر می رسد بالاخره اکثریت اصولگرایان به احمدی نژاد رسیده اند و دیگر اصولگرایان منتقد و مخالف کاندیدایی نخواهند داشت. علی مطهری و همفکرانش تلاش کرده بودند ولایتی یا قالیباف را معرفی کنند ولی آنها شرایطی داشتند و نپذیرفتند. چنین به نظر می رسد که مانع اصلی نظر خامنه ای به احمدی نژاد است و لذا کسی به خود زحمت نمی دهد و حاضر نیست هزینة ناکامی از پیش مقرر شده را بدهد، ضمن این که کسی نمی خواهد در برابر رهبر قرار بگیرد. این که کسی به دلیل نظر خاص رهبری حاضر نیست کاندیدا شود را علی مطهری در مصاحبه اش با روزنامه اعتماد گفته است. محسن رضایی هم روشن نیست که بالاخره آمده یانه و در این شرایط بعید است بیاید. اگر هم یک نخودی در این میان بیاید از باب جور بودن جنس است و گرنه کار تمام است. در این احوال به نظر می رسد که موسوی و کروبی هم سر کارند و بازیچه. در این میان تکلیف ما و مردم واقعا چیست و چه باید بکنیم.n3 nروز گذشته شخصی به نام علی سجادپور از تلوزیون صدای آمریکا تماس گرفت و خود را مسؤل بخش خبر (خبرها و نظرها) معرفی کرد. او گفت مقاله شما را در نقد برنامه های تلویزیون صدای آمریکا خوانده ام و با تمام آنها موافقم و فقط با این تحلیل شما که می گویید سیاست خاص و نظر واحدی بر آن حاکم است موافق نیستم، وی افزود هرچه هست ناشی از بی نظمی و بلبشویی است که در جریان است. او می گفت اشکالاتی در کار ما هست ولی در نظر داریم تغییراتی بدهیم و این تغییرات هم آغاز شده است و تا اواخر تابستان این تغییرات را می بینید. وی در نهایت می خواست در برنامه هایشان شرکت کنم و حتی انتقادهایم را بگویم.. من نیز ضمن اظهار خرسندی و تشکر عذر خواستم.nجالب این که ایشان می گفت پول صدای آمرکا، مانند دیگر رسانه های حکومتی، بوسیلة کنگره داده می شود و کنگره نهادی دموکراتیک است و دولت یعنی قوة مجریه و ریاست جمهوری ندارد. نیز می گفت طبق قانون آمریکا دولت – قوة مجریه – حق تبلیغات ندارد و لذا هیچ رسانه ای نمی تواند داشته باشد و از این رو پخش صدای آمریکا در داخل آمریکا ممنوع است و فقط از طریق اینترنت قابل دریافت است و آن هم به خاطر این است عملا نمی توانند مانع شوند. نمی دانم ادعای ایشان چه قدر درست است ولی به هر حال برای من، که در کشوری زندگی می کنم که نفس کشیدنم با اجازه دولت و نطام حاکم است، چنین اخباری جذاب و دلربا است.n4 nدر چند روز اخیر طی چند عملیات انتحاری در کاظمین عراق حدود صد زائر شیعه، که شماری از آنان ایرانی بودند، کشته شدند. وقتی جنگ و سیاست و مذهب و تعصب در هم آمیزند، فاجعه ای بزرگ رخ می دهد. یعنی همین وقایع که در این سالها به کرات می بینیم.n5 nامسال نیز مانند سال گذشته اجازه ندادند مراسم سالگرد دکتر سحابی شود.nnیادداشت های روزانه – قسمت هفتاد و نهمnnدوشنبه 5 شهریور 400 nnnnnnn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message