پیام تسلیت فصلنامه نقد دینی

محقق و دانشمند بزرگوارnجناب آقای حسن یوسفی اشکوریnمدیر مسئول فصلنامه نقد دینیnnدرگذشت مادر گرانقدرتان سرکار خانم سیده خدیجه هاشمی را خدمت شما و خانواده یوسفی تسلیت می‌گوییم. nسالهای دراز زندان و تبعید جنابعالی، رنج مضاعفی در حیات ایشان بود که امیدواریم روح‌شان در میزبانی مهر و اجر الهیِ صابران آرام بگیرد.nصبر و حفظ خداوند نصیب و بدرقه عمر پربرکت‌تان باد.nnفصلنامه نقد دینی

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message