ریاکاری و رسوایی جدید احمدی نژاد در سطح جهانی

دوشنبه 31 فروردین 88 / 20 آوریل 2009 n1 nمحکومیت رکسانا صابری در رأس خبرهای مهم جهان قرار دارد و دولت ها و محافل حقوق بشری و رسانه ها به آن توجه کرده و اقدام دولت ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی وی شده اند. به ویژه رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا صریحا و اکنش نشان داده و اتهام جاسوسی صابری را محکوم کرده اند. از سوی دیگر احمدی نژاد در یک واکنش مسخره و نخ نما نامه ای به سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نوشته و از وی خواسته است ترتیبی دهد تا حقوق شهروندی و عدالت در باره¬ی رکسانا صابری و حسین درخشان (وبلاگ نویس دیگر که چند ماهی است در زندان است) رعایت شود. مگر ایشان و دولت ایشان و به طور کلی نظام حاکم به چیزی به نام «حقوق شهروندی» هم باور دارند؟ ریا و تظاهر و دروغگویی در آقای احمدی نژاد تجسم و تعین مادی پیدا کرده است. البته احتمال دارد که این سناریویی باشد برای آزادی این دختر و در نهایت تبلیغ برای احمدی نژاد در آستانه انتخابات آینده.n2 nامروز احمدی نژاد در اجلاس مبارزه با تبعیض نژادی (تحت عنوان «دوربان 2» ) با مدیریت سازمان ملل در ژنو شرکت کرد و در آن اجلاس سخن گفت. دولت هایی چون آمریکا، کانادا، استرالیا، ایتالیا، آلمان و برخی دیگر از ممالک مهم غربی از قبل آن را تحریم بودند. دلیل اصلی آن نیز حضور احمدی نژاد و احتمال گفتن سخنانی بر ضد اسرائیل اعلام شده است. اکثر دولت های اتحادیه اروپا نیز گفته بودند که شرکت می کنند اما در صورت اظهار سخنان نامتعارف جلسه را ترک خواهند کرد. با توجه به این شرایط تنها یک رئیس جمهور (یعنی عالی ترین سطح) در این اجلاس شرکت کرده بود و ان نیز رئیس جمهور ایران بود و به همین دلیل نیز برای ایشان در جلسه افتتاحیه سخنرانی گذاشته بودند. پس از آن که احمدی نژاد با گفتن بسم الله الرحمان الرحیم و خواندن دعای فرج سخنانش را غاز کرد، اعتراض و شعار علیه وی نیزآغاز شد. اشیایی به سوی وی پرتاب شد ولی مأموران افراد را بیرون بردند.nاما پس از آن که وی حملات شدیدی بر ضد اسرائیل کرد و بار دیگر هولوکاست را (البته با لحن و بیان غیر مستقیم) زیر سئوال برد، نمایندگان دولت های اروپایی و به طور کلی حدود چهل نفر از نمایندگان اتحادیه اروپا جلسه را ترک کردند. به گفته¬ی خبرنگاری هشت بار سخنان احمدینژاد قطع شد اما وی همچنان به سخنانش ادامه داد و به پایان برد.nدر این میان، البته طبق آنچه در فیلم پخش شده در صدای آمریکا دیده می شد، هیئت ایرانی و برخی از کشورهای عربی ناطق را با دست زدن های پیاپی تشویق می کردند. برخی افراد معترض ماسک های دلقکان را بر چهره داشتند. پس از آن هنگام خروج احمدی نژاد، مانند هنگام ورودش، با هجوم مخالفان و معترضان مواجه شد. در بیرون از سالن نیز گروه های مخالف یهودی و ایرانی تظاهرات گسترده ای ترتیب داده بودند.nالبته روشن است که این گونه سحنان و اقدامات، جدای از درستی و نادرستی شان، جز بر بی اعتباری ایران و وهن دولت و ملت ایران نمی افزاید و بی گمان به زیان منافع ملی است اما احمدی نژاد و آقای خامنه ای در این اقدامات و سخنان، خود را پیروز می دانند و با استراتژی شان منطبق است. چرا که از یک سو در جهان عرب و در میان برخی از جناح های چپ و ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی طرفدارانی پیدا می شود و از سوی دیگر در داخل نیز گروه های تندرو را خوشحال می کند و در انتخابات نیز برای تبلیغات به سود احمدی نژاد مفید است و احتمالا اقتدارگرایان را مجبور می کند به نفع احمدی نژاد وارد انتخابات شوند.n3 nمقاله ای نوشته بودم با عنوان «انتخابات و شعارهای انتخاباتی» که در شماره امروز سایت روز چاپ شده است.nnnیادداشت های روزانه – قسمت هفتاد و هفتمnnیکشنبه 7 شهریور 400n#یوسفی_اشکوری #اجتماعی_تاریخی

Share:

More Posts

Send Us A Message