برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قانون طلایی اخلاق

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۰nقانون طلایی اخلاقnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=AH1TIKJsfdgnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1740.mp3]n

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message