گویا اراده بر آن است که احمدی نژاد چهار سال دیگر بلای کشور و مردم خواهد بود

سه شنبه 25 فروردین 88 / 14 آوریل 2009 nn1 nپدر و مادرم روز گذشته به شمال رفتند. مشکل بیماری پدرم که جدی است بر طرف نشده است. به دو پزشک مراجعه کردیم و هر دو گفتند که باید ایشان بستری شود تا پس از آزمایشات لازم احتمالا تحت عمل جراحی قرار گیرد. اما پدرم به هیچ وجه حاضر نبود و نشد. علاقه دارد که هرچه زودتر به اشکور برود. من نیز امشب به ایتالیا باز می¬گردم. به دلیل وضعیت نامساعد پدرم و نگرانی مادرم، ترجیح می¬دادم در کنارشان باشم اما متأسفانه مجبورم بروم. امیدوارم که در غیبت من حادثه ای پیش نیاید.nهمسرم، که علاقه ای به آمدن به ایتالیا ندارد، سرانجام مجبور شد آمادة بازگشت باشد، چرا که نه توانست مرا از بازگشت بازدارد و نه خودش می¬تواند دوری مرا تحمل کند. اما به دلیل انجام نشدن برخی از آزمایش ها و روشن نبودن وضعیت عمل جراحی اش، فعلا نمی آید تا چند هفته دیگر آماده سفر شود. البته اگر باز تصمیمش عوض نشود.n2 nاین روزها احمدی نژاد دست به هرکاری می زند تا بار دیگر انتخاب شود. سفرهای استانی همراه با بسیج گسترده مردم و آوردنشان از جاهای دیگر به مرکز استان ها، عیدی دادن های گسترده و از جمله دادن چک پولهای صد هزار تومانی و یا سکه های تمام به کارمندان خاص و اطرافیان، توزیع سیب زمینی مجانی و یا ارزان در سفرها و در میان مردم و . . . شواهد حکایت از آن دارد که اراده بر آن است که احمدی نژاد چهارسال دیگر بلای کشور و مردم خواهد بود.n3 nاخیرا لحن احمدی نژاد در مورد اوباما و دولت جدید آمریکا کاملا متفاوت شده است. از جمله ایشان در سخنانشان در اصفهان با بر شمردن بعضی از کلمات اوباما در پیام نوروزی اش به ایرانیان گفت: «جانا سخن از زبان ما می گویی». در جای دیگر گفت «رئیس جمهور محترم آمریکا» و این در تاریخ عمر جمهوری اسلامی سابقه ندارد. احمدی نژاد بسیار مشتاق است افتخار هم سخنی با اوباما و گفتگو و احتمالا برقراری رابطه با آمریکا را به نام خودش ثبت کند.n4 nجبهه مشارکت، حزب کارگزاران، مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز از موسوی حمایت کرده اند و به نظر می رسد که اکثر اصلاح طلبان از موسوی حمایت می کنند.n5 nدر زمان انتخابات مطالب خوبی گفته می شود که گرچه تابوشکن است و می تواند به فضاسازی مفید برای تغییرات اجتماعی و اصلاحات در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت یاری رساند اما بیشتر به عوام فریبی و اخذ رأی از مردم به هرقیمت شباهت دارد و طبعا پس از انتخاب شدن به دلیل ناتوانی در اجرای آنها به سوء تفاهمات و ریاکاری و بی اعتمادیها دامن خواهدزد و در نهایت یأس و فریب خوردگی را به دنبال خواهد داشت. آقای کروبی کمیته ای تحت عنوان حقوق بشر راه انداخته و اطلاعیه بالا بلندی انتشار داده است. نیز وی ضرورت تغییر برخی از اصول قانون اساسی را اعلام کرده است. نیز گفته است من اگررئیس جمهور شوم حکم حکومتی را اجرا نمی کنم مگر این که به نفع مردم باشد. یا صحبت از این می¬کند که اولین کار من رسیدگی به دانشجویان ستاره دار است. میرحسین هم حرفهای مشابه می زند. روشن است که در نظام ولایت مطلقه فقیه این فضولی ها به کسی نیامده است. در مطبوعات امروز از قول رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور (دانشجو) در واکنش به اظهار نگرانی در مورد صیانت آرای مردم آمده است: آن ها این ها را می گویند و ما هم می شنویم و می خندیم. فکر می کنم لب لباب مطلب همین است که ایشان صادقانه گفته است.nیادداشت های روزانه – قسمت هفتاد و پنجمnدوشنبه 28 تیر 400 nnnnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message