برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخير ايران ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۷۳۳ آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخير ايران ۲ به مدت ۶۰ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۳
آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخير ايران ۲
به مدت ۶۰ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=6Q8PtAQO3ZA

فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1733.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message