طبق ادعای محسن سازگارا آقای خامنه ای در دوران پس از انقلاب ایران با سازمان امنیت آلمان شرقی (سابق) ارتباط داشته است

ادامه یادداشت روزانه مورخ 27 بهمن 87
4
آقای احمد قابل با انتشار بیانیه ای از این که به او گذرنامه نمی دهند اعتراض کرده است. ایشان نوشته است که اداره گذرنامه مشهد به ایشان گفته است که دادگاه ویژه روحانیت تهران اورا ممنوع الخروج کرده وباید به آن جا مراجعه کند. ایشان گفته که من به آن جا مراجعه نمی کنم چرا که این کار به منزله تحاکموا الی الطاغوت است. بعد تهدید کرده تا پایان سال صبر می کند. و خود را به قانون متعهد می داند ولی پس از آن دیگر خود را مسلتزم به قانون نمی داند و پس از آن در اولین فرصت ممکن از کشور خارج خواهد شد. نکته مهم آن است که آقای قابل شدیدا به آقای خامنه ای انتقاد کرده و او را شریک تمام مظالم دانسته است و افزوده است که «کبر و غرور» خامنه ای به کشور زیان رسانده است. در پایان سخن امام علی را تکرار کرده است که: خدایا زمامدارانی بهتر از این به ما عطا کن و به اینان مردمانی بدتر از ما ببخش. نامه دلیرانه ای است. البته ایشان قبلا نیز چند بار نامه سرگشاده خطاب به آقای خامنه ای نوشته و از سیاست های وی انتقاد کرده است و به همین دلیل هم ممنوع الخروج شده است و گرنه ایشان در یک شهر دور افتاده (فعلا فریمان) زندگی می کند و فعالیت سیاسی روشنی هم ندارد.
5
آقای محسن سازگارا نیز نامه ای خطاب به خامنه ای نوشته وبه برخی از افکار و رفتار ایشان شدیدا تاخته است. وی نیز قبلا چند بار چنین نامه هایی منتشر کرده و مستقیما از خامنه ای وسیاست هایش انتقاد کرده بود. اما نکته مهم این است که در این نامه اشاره شده است که در اسناد سازمان امنیت آلمان شرقی، که اکنون در دست دولت آلمان فدرال است، ارتباط های مأموران امنیتی دولت کمونیستی آلمان شرقی با آقای خامنه ای در سالیان پس از انقلاب به تفصیل آمده است. البته سازگارا مطلب را به ابهام گزارده و به نکته مهمی تصریح نکرده است اما آرزوکرده است که هر چه زودتر این اسناد منتشر شود. او فقط روی دو نکته انگشت گذاشته است. یکی این که مأموران امنیتی آلمان شرقی بسیار دیدگاه مثبتی نسبت به آقای خامنه ای داشته اند و ایشان را مدافع شوروی توصیف کرده اند و دوم این که خطاب به خامنه ای گفته است: آقای خامنه ای! اگر کس دیگری اندکی از این ارتباط ها را با سرویس های امنیتی یک کشور بیگانه داشته باشد با او چه می کنید؟ سازگارا در این نامه سرگشاده خامنه ای را با این جمله، که تیتر نامه هم هست، مورد خطاب قرار داده است: «هرکه را خانه نئین است، رفتارش نه این است».
6
آقای رضوی فقیه شب گذشته با وثیقه صد میلیونی آزاد شد.
7
در این روزها دستگیرها و یا محاکمه متعدد کارگران (مانند محاکمه کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل تحصن و اعتصاب) و دانشجویان و زنان و اقوام ترک وکرد در ایران در جریان است.
8
دیوان محاسبات اعلام کرده است که از بودجه سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار گم شده یعنی روشن نیست که چگونه هزینه شده است. جالب است که آقای احمدی نژاد و سخنگوی دولت وی آن راتکذیب می کنند اما رئیس مجلس اعلام کرد این را دیوان محاسبات گفته است.
9
اتحادیه اروپا و نیز دفتر مرکل، صدر اعظم آلمان، باصدور اطلاعیه ای دستگیری و برخورد با بهائیان را محکوم کردند.
شنبه 23 اسفند 99

Share:

More Posts

Send Us A Message