طبق ادعای محسن سازگارا آقای خامنه ای در دوران پس از انقلاب ایران با سازمان امنیت آلمان شرقی (سابق) ارتباط داشته است

ادامه یادداشت روزانه مورخ 27 بهمن 87n 4 nآقای احمد قابل با انتشار بیانیه ای از این که به او گذرنامه نمی دهند اعتراض کرده است. ایشان نوشته است که اداره گذرنامه مشهد به ایشان گفته است که دادگاه ویژه روحانیت تهران اورا ممنوع الخروج کرده وباید به آن جا مراجعه کند. ایشان گفته که من به آن جا مراجعه نمی کنم چرا که این کار به منزله تحاکموا الی الطاغوت است. بعد تهدید کرده تا پایان سال صبر می کند. و خود را به قانون متعهد می داند ولی پس از آن دیگر خود را مسلتزم به قانون نمی داند و پس از آن در اولین فرصت ممکن از کشور خارج خواهد شد. نکته مهم آن است که آقای قابل شدیدا به آقای خامنه ای انتقاد کرده و او را شریک تمام مظالم دانسته است و افزوده است که «کبر و غرور» خامنه ای به کشور زیان رسانده است. در پایان سخن امام علی را تکرار کرده است که: خدایا زمامدارانی بهتر از این به ما عطا کن و به اینان مردمانی بدتر از ما ببخش. نامه دلیرانه ای است. البته ایشان قبلا نیز چند بار نامه سرگشاده خطاب به آقای خامنه ای نوشته و از سیاست های وی انتقاد کرده است و به همین دلیل هم ممنوع الخروج شده است و گرنه ایشان در یک شهر دور افتاده (فعلا فریمان) زندگی می کند و فعالیت سیاسی روشنی هم ندارد.n 5 nآقای محسن سازگارا نیز نامه ای خطاب به خامنه ای نوشته وبه برخی از افکار و رفتار ایشان شدیدا تاخته است. وی نیز قبلا چند بار چنین نامه هایی منتشر کرده و مستقیما از خامنه ای وسیاست هایش انتقاد کرده بود. اما نکته مهم این است که در این نامه اشاره شده است که در اسناد سازمان امنیت آلمان شرقی، که اکنون در دست دولت آلمان فدرال است، ارتباط های مأموران امنیتی دولت کمونیستی آلمان شرقی با آقای خامنه ای در سالیان پس از انقلاب به تفصیل آمده است. البته سازگارا مطلب را به ابهام گزارده و به نکته مهمی تصریح نکرده است اما آرزوکرده است که هر چه زودتر این اسناد منتشر شود. او فقط روی دو نکته انگشت گذاشته است. یکی این که مأموران امنیتی آلمان شرقی بسیار دیدگاه مثبتی نسبت به آقای خامنه ای داشته اند و ایشان را مدافع شوروی توصیف کرده اند و دوم این که خطاب به خامنه ای گفته است: آقای خامنه ای! اگر کس دیگری اندکی از این ارتباط ها را با سرویس های امنیتی یک کشور بیگانه داشته باشد با او چه می کنید؟ سازگارا در این نامه سرگشاده خامنه ای را با این جمله، که تیتر نامه هم هست، مورد خطاب قرار داده است: «هرکه را خانه نئین است، رفتارش نه این است».n 6 nآقای رضوی فقیه شب گذشته با وثیقه صد میلیونی آزاد شد.n 7 nدر این روزها دستگیرها و یا محاکمه متعدد کارگران (مانند محاکمه کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل تحصن و اعتصاب) و دانشجویان و زنان و اقوام ترک وکرد در ایران در جریان است. n 8 nدیوان محاسبات اعلام کرده است که از بودجه سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار گم شده یعنی روشن نیست که چگونه هزینه شده است. جالب است که آقای احمدی نژاد و سخنگوی دولت وی آن راتکذیب می کنند اما رئیس مجلس اعلام کرد این را دیوان محاسبات گفته است. n 9 nاتحادیه اروپا و نیز دفتر مرکل، صدر اعظم آلمان، باصدور اطلاعیه ای دستگیری و برخورد با بهائیان را محکوم کردند.nشنبه 23 اسفند 99 nnnnnnn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message