سرکوبی دراویش گنابادی در اصفهان و تهران

پنجشنبه 1 اسفند 87 / 19 فوریه 2009 n 1 nمقاله ای تحت عنوان «به نام حق وعدالت» نوشته بودم که در سایت روز آنلاین امروز چاپ شده است. این مقاله درباره بهایی ها وطرح حقوق آن ها در ایران است. واقعا در باره بهائیان سکوت شده وکسی جرأت نکرده و نمی کند که تابوی آن را بشکند. به ویژه در داخل و باز هم به ویژه مذهبی های دمکرات و معتقد به آزادی عقیده بهائیان نیز تاکنون سکوت کرده اند. فقط خدا حفظ کند آقای منتظری را که بالاخره سال گذشته از حقوق شهروندی آنها دفاع کرد و این راه رابرای ماها نیز باز می کند. البته در این چندسال اخیر چند بار من در رسانه های عمومی و در سخنرانی در کانون مدافعان حقوق بشر در این مورد سخن گفته ام. n 2 nدو روز است که نه تلفن داریم و نه اینترنت و واقعا کلافه ام و فلج. چون در این جا بهترین رابطه من با دنیای خارج اینترنت است. خدا کند که مشکلاتی از این دست در اینجا به وجود نیاید. چرا که روزها و چه بسا هفته ها طول می کشد تا از طرف اداره مربوطه بیایند ودرست کنند. حد اقل از این نظر در ایران وضع بهتر از اینجاست.n 3 nچند روز قبل بار دیگر به یک خانقاه دراویش گنا بادی در اصفهان حمله شد و آن محل را به وسیله بولدوزر با خاک یکسان کردند و مقبره قدیمی یکی از مشایخ صوفی این سلسله را ویران کردند و اشیاء قدیمی آن را بردند. در پی آن اعلام شد که حدود 40 نفر از دراویش در اصفهان دستگیر شده اند. ظاهرا جمهوری اسلامی می خواهد جدالهای مذهبی عصر صفویه و قاجاریه را تکرار کند و صوفی کشی و بهایی کشی راه بیندازد.nیکشنبه 4 اسفند 87 / 22 فوریه 2009 n 1 nطبق گزارش رسانه ها دیروز چند هزار نفر از دراویش گنابادی در میدان بهارستان گرد آمده تا به برخورد با این گروه اعتراض کنند. ظاهرا دلیل اجتماع در آنجا یکی وجود مرکز خانقاه صفی علی شاه است که از قدیم در آن محل بوده و پس از انقلاب نامش را تغییر داده وبه مسجد تبدیل کرده اند و دیگر محل سکونت آقای دکتر نورعلی تابنده گنابادی قطب این سلسله در آن حوالی است. گفته شده که این افراد از سراسر ایران آمده بودند. آقای دکتر تابنده نیز برای آنان سخنرانی کرده و گفته است که ما هرچند با سیاست کاری نداریم و در تشیع جهاد نیز در غیبت جایز نیست اما توصیه می کنم که برای دفاع از حقوقتان پایداری کنید. نیروهای امنیتی و انتظامی نیز شدیدا آنها را کنترل کرده و هر کس را که در حوالی آنجا درویش تشخیص می دادند باز داشت می کردند و طبق خبر اعلام شده 850 نفر بازداشت شده اند ولی تا پایان شب گذشته 50 نفر هنوز در زندانند. سخنگوی دراویش گنابادی در خارج از کشور، دکتر آزمایش، در صدای آمریکا اعلام کرد که از دو سال پیش تاکنون چهار مرکز این این گروه در اصفهان حتی خانه ای را که دراویش گاه در آن جمع می شدند را با بولدوزر تخریب کرده اند. nواقعا روشن نیست که حاکمان ما چرا چنین می کنند وگویا بنا دارند با تمام طوایف این کشور بجنگند و آن ها را با خود دشمن کنند. n 2 nدیروز شماری از دانشجویان امیرکبیر در اعتراض به دفن چند تن از شهیدان جنگ در محوطه آن دانشگاه دست به تحصن و اعتراض زدند. در چند سال اخیر سیاستی مبنی بر دفن شهدا در داخل دانشگاهها تعقیب می شود که هدف آن به روشنی مقابله با دانشجویان دگراندیش و شکستن فضای فرهنگی و سیاسی دگر اندیشانه در میان دانشجویان است. می خواهند ذیل عنوان شهدا فضای فرهنگی و سیاسی دانشگاهها را در اختیار بگیرند. از این رو دانشجویان غیر حزب اللهی با آن مخالفت می کنند. در تجمع اعتراضی دیروز شعارهای مختلفی داده می شد که یکی از آن ها این بود: «دیکتاتور زمانه –شهید شده بهانه». این جمله به خوبی دیدگاه معترضان را نشان می دهد.nچهار تن از دانشجویان امیرکبیر که در 17 بهمن در جلو حسینیه ارشاد بازداشت شده بودند هنوز آزاد نشده اند. می گویند که آنان در اعتصاب غذا به سر می برند.nیادداشت های روزانه – قسمت شصت و چهارnیکشنبه 1 فروردین 400nnnnnnnnn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message