سرکوبی دراویش گنابادی در اصفهان و تهران

پنجشنبه 1 اسفند 87 / 19 فوریه 2009
1
مقاله ای تحت عنوان «به نام حق وعدالت» نوشته بودم که در سایت روز آنلاین امروز چاپ شده است. این مقاله درباره بهایی ها وطرح حقوق آن ها در ایران است. واقعا در باره بهائیان سکوت شده وکسی جرأت نکرده و نمی کند که تابوی آن را بشکند. به ویژه در داخل و باز هم به ویژه مذهبی های دمکرات و معتقد به آزادی عقیده بهائیان نیز تاکنون سکوت کرده اند. فقط خدا حفظ کند آقای منتظری را که بالاخره سال گذشته از حقوق شهروندی آنها دفاع کرد و این راه رابرای ماها نیز باز می کند. البته در این چندسال اخیر چند بار من در رسانه های عمومی و در سخنرانی در کانون مدافعان حقوق بشر در این مورد سخن گفته ام.
2
دو روز است که نه تلفن داریم و نه اینترنت و واقعا کلافه ام و فلج. چون در این جا بهترین رابطه من با دنیای خارج اینترنت است. خدا کند که مشکلاتی از این دست در اینجا به وجود نیاید. چرا که روزها و چه بسا هفته ها طول می کشد تا از طرف اداره مربوطه بیایند ودرست کنند. حد اقل از این نظر در ایران وضع بهتر از اینجاست.
3
چند روز قبل بار دیگر به یک خانقاه دراویش گنا بادی در اصفهان حمله شد و آن محل را به وسیله بولدوزر با خاک یکسان کردند و مقبره قدیمی یکی از مشایخ صوفی این سلسله را ویران کردند و اشیاء قدیمی آن را بردند. در پی آن اعلام شد که حدود 40 نفر از دراویش در اصفهان دستگیر شده اند. ظاهرا جمهوری اسلامی می خواهد جدالهای مذهبی عصر صفویه و قاجاریه را تکرار کند و صوفی کشی و بهایی کشی راه بیندازد.
یکشنبه 4 اسفند 87 / 22 فوریه 2009
1
طبق گزارش رسانه ها دیروز چند هزار نفر از دراویش گنابادی در میدان بهارستان گرد آمده تا به برخورد با این گروه اعتراض کنند. ظاهرا دلیل اجتماع در آنجا یکی وجود مرکز خانقاه صفی علی شاه است که از قدیم در آن محل بوده و پس از انقلاب نامش را تغییر داده وبه مسجد تبدیل کرده اند و دیگر محل سکونت آقای دکتر نورعلی تابنده گنابادی قطب این سلسله در آن حوالی است. گفته شده که این افراد از سراسر ایران آمده بودند. آقای دکتر تابنده نیز برای آنان سخنرانی کرده و گفته است که ما هرچند با سیاست کاری نداریم و در تشیع جهاد نیز در غیبت جایز نیست اما توصیه می کنم که برای دفاع از حقوقتان پایداری کنید. نیروهای امنیتی و انتظامی نیز شدیدا آنها را کنترل کرده و هر کس را که در حوالی آنجا درویش تشخیص می دادند باز داشت می کردند و طبق خبر اعلام شده 850 نفر بازداشت شده اند ولی تا پایان شب گذشته 50 نفر هنوز در زندانند. سخنگوی دراویش گنابادی در خارج از کشور، دکتر آزمایش، در صدای آمریکا اعلام کرد که از دو سال پیش تاکنون چهار مرکز این این گروه در اصفهان حتی خانه ای را که دراویش گاه در آن جمع می شدند را با بولدوزر تخریب کرده اند.
واقعا روشن نیست که حاکمان ما چرا چنین می کنند وگویا بنا دارند با تمام طوایف این کشور بجنگند و آن ها را با خود دشمن کنند.
2
دیروز شماری از دانشجویان امیرکبیر در اعتراض به دفن چند تن از شهیدان جنگ در محوطه آن دانشگاه دست به تحصن و اعتراض زدند. در چند سال اخیر سیاستی مبنی بر دفن شهدا در داخل دانشگاهها تعقیب می شود که هدف آن به روشنی مقابله با دانشجویان دگراندیش و شکستن فضای فرهنگی و سیاسی دگر اندیشانه در میان دانشجویان است. می خواهند ذیل عنوان شهدا فضای فرهنگی و سیاسی دانشگاهها را در اختیار بگیرند. از این رو دانشجویان غیر حزب اللهی با آن مخالفت می کنند. در تجمع اعتراضی دیروز شعارهای مختلفی داده می شد که یکی از آن ها این بود: «دیکتاتور زمانه –شهید شده بهانه». این جمله به خوبی دیدگاه معترضان را نشان می دهد.
چهار تن از دانشجویان امیرکبیر که در 17 بهمن در جلو حسینیه ارشاد بازداشت شده بودند هنوز آزاد نشده اند. می گویند که آنان در اعتصاب غذا به سر می برند.
یادداشت های روزانه – قسمت شصت و چهار
یکشنبه 1 فروردین 400

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message