دانشگا، قبرستان – اوین، دانشگاه

دوشنبه 5 اسفند 87/23 فوریه 2009
دیروز آقای خامنه ای بیانیه ای صادر کرده و از این دفن شهدا در دانشگاه حمایت کردند. این بیانیه قطعا در ارتباط با اعتراضات دانشجویان دانشگاه امیر کبیر صادر شده است که چند روز پیش شعار می دادند «دیکتاتور زمانه – شهید شده بهانه». با این موضع گیری رسمی دارند زمینه ها را به گونه ای آماده می کنند تا در مراسم تدفین شهدا کسی به اعتراض برنخیزد یعنی جرأت نکند که کلامی بگوید و اگر کسی شهامت به طرح داد حرفی زد و یا گامی برداشت، شدیدا با او برخورد کنند و حداقل چند سال آب خنک بخورد به اتهام یا جرم توهین به رهبری. اما آقای خامنه ای با این رویارویی، کار را برخود سخت تر می کند و در نهایت مردم را در برابر خود خواهد یافت. حادثه ای که در زمان شاه به وسیله خود او اتفاق افتاد.

چهارشنبه 7 اسفند 87 / 25 فوریه 2009
1
چنان که پیش بینی می شد در مراسم دفن شهدا در محوطه دانشگاه امیر کبیر در گیریهای گسترده رخ داد. با این که آقایان از پیام آقای خامنه ای کمک گرفتند تا کسی جرأت اعتراض نداشته باشد اما چند هزار دانشجو با تظاهرات مسالمت آمیز و با شعارهای سیاسی چون «دیکتاتور زمانه— شهید شده بهانه» و «دانشگاه، قبرستان – اوین، دانشگاه» و امثال آن ها به اعتراض برخاستند. در پلاکاردها نوشته شده بود «خوارج باز آمدند». در مقابل نیروهای بسیجی و آماده (که قطعا تمام آنها دانشجو نبودند) به سرکوبی دانشجویان معترض دست زدند و با سلاحهای سرد (مانند چاقو و پنجه بوکس و زنجیر) دانشجویان را مضروب و مجروح کردند. گفته شده است که دهها مجروح کارشان به بیمارستان کشیده شد و بین 70 تا 100 تن دستگیر شده اند. اما گویا شماری از آنها آزاد شده اند. به هر حال حادثه تلخ و زشتی بود.
2
دستگیریهای دراویش و سرکوبی آنها در تهران و اصفهان و احتمالا برخی جاهای دیگر ادامه دارد.
3
گفته شده است که آقای علی نظری نماینده اراک در مجلس ششم دستگیر شده است. نمی دانم که دلیل آن چیست.
4
در چند هفته اخیر چند دانشجو و معلول جنگی در جلو مجلس و دانشگاه خود سوزی کرده اند. چند دانشجو نیز به دلیل اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل خود سوزی کرده اند.
5
چند روز پیش آقای مجتهد شبستری در دانشکده صنعتی اصفهان سخنرانی داشته و به مناسبت وفات پیامبر اسلام سخنانی در باب وحی و نبوت ایراد کرده است. این سخنرانی موج تازه ای علیه روشنفکران دینی و اصلاح طلبان راه انداخته است. هفته پیش نیز گویا به استناد چند جمله ای ازدکتر هاشم آقا جری جنجال درست شد. در پی سخنرانی شبستری حزب الهی به دفتر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی حمله بردند و پس از آن دفتر انجمن پلمپ شد. امواج فتنه و خشونت و سرکوب هر روز بلندتر می شود.
6
مقاله ای در نقد سیاست صدای آمریکا و برخی سخنان پخش شده در آن رسانه نوشته و برای سایت روز فرستادم که آنها جواب دادند نمی خواهند وارد یک جنگ رسانه ای بشوند و لذا از انتشار ان خود داری کردند. لذا این مقاله را در جایی دیگر منتشر خواهم کرد [بعدتر در روزنامه اعتماد ملی در داخل منتشر شد].
یادداشت های روزانه – قسمت شصت و پنجم
جمعه 6 فروردین 400

Share:

More Posts

Send Us A Message