محمد یزدی؛ در شاکش اخلاق و بی اخلاقی

درآمدnشیخ محمد یزدی هم درگذشت. ظاهرا یکی از کارهای من شده است خاطره گویی در باره درگذشتگان. البته انگیزه من از این خاطره نویسی ها چیزی نیست جز انتقال تجارب گذشتگان برای نسل امروز و فردا. بسیاری از کسانی که الان زندگی می کنند و به احتمال زیاد از خوانندگان این نوشته ها هستند، یا در دهه پنجاه و شصت نبوده اند و یا در جریان امور بسیاری از تحولات جاری آن ایام نبوده اند. از این رو می پندارم انتقال تجارب گذشته و به طور خاص تجربه زیسته افرادی چون من در پیش از انقلاب و پس از آن به مخاطبان کنونی، هم مفید است و هم یک مسئولیت اخلاقی و ملی. در واقع سرنوشت نسل ما عبرت روزگار است! با توجه به این ملاحظات است که گاه برای انتقال تجارب خود خاطرات روزگاران سپری شده را با شما به اشتراک می گذارم. nnسابقه آشناییnپس از ورودم به قم در سال 1344 با نام شیخ محمد یزدی آشنا شدم. هرچند در آن سالها تا حدودی تب و تاب سیاسی اوایل دهه چهل و به طور خاص واقعه پانزدهم خرداد 42 و تبعید آیت الله خمینی در پائیز سال 43، تا حدودی فروکش کرده بود، اما هنوز یاد و خاطره پانزدهم خرداد و آزادی خمینی و تبعید او کم و بیش زنده بود و گاه خود را نشان می داد. از این و آن شنیده بودم در جشنی که پس از آزادی آیت الله خمینی از حبس و حصر در تهران و بازگشت به قم، سه طلبه جوان نقش اثرگذاری در برپایی آن جشن و به ویژه در تنظبم قطعنامه ده ماده ای که در پایان قرائت شد، نقش داشته اند. علی حجتی کرمانی، علی اصغر مروارید و محمد یزدی. گفته شد که علی حجتی قطعنامه را بر فراز عرشه منبر ایستاده قرائت کرده است. nاندکی بعد کتاب «حسین بن علی را بهتر بشناسیم» از محمد یزدی به دستم رسید و آن را خواندم. با توجه به فضای آن زمان، این کتاب و این نوع رویکرد به ماجرای امام حسین و داستان کربلا، تا حدودی تازه بود و جذاب. این کتاب در سال 1343 منتشر شده بود. هرچند تقریبا همزمان (در سال های 42-43) کتاب «بررسی تاریخ عاشورا» به وسیله دکتر محمدابراهیم آیتی نیز کم و بیش با تحلیلی مشابه عرضه شده بود به احتمال زیاد نگاه انقلابی به داستان کربلا و تصویر امام حسین به مثابه یک شورشی برانداز علیه نظام خلافت، بیش از همه برآمده از تجربه نهضت روحانیت و شخص آیت الله خمینی و به ویژه تجربه خونین پانزدهم خرداد بوده است. هرچند بعدها دانستم که در کمّ و کیف و به ویژه در شمار مقتولان آن بسی مبالغه شده است.nدر دهه چهل و پنجاه از دور با محمد یزدی آشنا بودم و گاه مقالات ایشان را در اینجا و آنجا می خواندم ولی در اوایل دهه پنجاه با ایشان ارتباط مستقیم پیدا کردم. دلیل این ارتباط نیز عمدتا حمایت ایشان به آیت الله خمینی بوده است. حوزه قم در آن زمان حول مبارزه علیه رژیم حاکم، به یک اکثریت و دو اقلیت تقسیم شده بود. اکثریت علما نسبت به مبارزه و رادیکالیسم شورشی نوع خمینی بی تفاوت بودند و حداقل در ظاهر سکوت کرده بودند. یک اقلیت مخالف و یک اقلیت نیز به صورت فعال و پرشور موافق و حامی خمینی و افکار سیاسی وی بودند. معتبرترین شخصیت در گرایش اخیر آیت الله منتظری بود. محمد یزدی نیز در مراتب پائین تری از این شمار بود. من با توجه به ذوب شدگی ام در مبارزه رادیکال و براندازانه، به طور خاص در خمینی ذوب شده بودم. از این رو به هرکس که از مبارزه و خمینی و منتظری حمایت می کرد، بی چون و چرا حمایت می کردم. گرچه یزدی (چنان که یک بار در جلسه چند نفره از دوستان تصریح کرد) خود آیت الله خویی را از نظر علمی و فقهی اعلم و ارجح می دانست ولی در عین حال، به دلیل تفکر و بینش سیاسی، خمینی را بر خویی و دیگران ترجیح می داد. او معتقد بود که تنها خمینی است که می تواند زعامت جهان اسلام را بر عهده بگیرد. یکی از زمینه های آشنای ام با یزدی، وعظ و سخنرانی های ایشان در چالوس بوده است که تقریبا منطقه بومی من شمرده می شد. nپس از آشنایی ام با محمد یزدی و نزدیکی به او، در سال در سال 1356 ایشان درس خارج فقهی را آغاز کرد که تقریبا خصوصی بود و من و آقای سید رضا تقوی و مرحوم حمزه ای کرمانشاهی در آن شرکت می کردیم. عنوان درس «فقه اللغه» بود که می توان گفت ابتکاری و تا حدودی بدیع به نظر می رسید. آقای یزدی واژگان یا عناوین و احکام فقهی قرآن را مورد بحث قرار می داد و از ما هم می خواست که تحقیق کنیم و درباره آن ها بیندیشیم و اظهار نظرکنیم و بدین ترتیب فقط شنونده و مصرف کننده نباشیم. در هر جلسه ما سه نفر در آغاز نظرم را در باره واژه و اصطلاح فقهی از پیش تعیین شده می گفتیم و در پایان یزدی نیز نظرش را می گفت و به تعبیری جمع بندی می کرد. خودش این نوع عتدریس را «مباحثه» گذاشته بود نه درس خارج فقه. متأسفانه با اوج گرفتن جنبش و تعطیل شدن حوزه و تبعید آقای یزدی، این درس مفید هم تعطبیل شد (این قسمت از صفحه 183 کتاب خاطرات پیش انقلابم با عنوان «گرد آمدو سوار نیامد» عینا نقل شده که به تازگی منتشر شده است).nپس از اتقلاب یزدی از فعالان انقلابی قم شمرده می شد و در کمیته این شهر فردی اثرگذار و تصمیم گیرنده بود. عملکرد وی در این دوران در کتاب خاطراتش، به تفصیل گزارش شده است. وفق گزارش خودش، در این دوران حاکم گشاده دست و بی چون و چرای شهر قم شمرده می شد به گونه ای که هرچه کاری که اراده می کرد انجام می داد. جای اینت پرسش هست که در آن زمان آیا خمینی از عملکرد محمد یزدی و عواملش در قم با خبر نبوده است؟ پس از کوچ خمینی از تهران به قم، یزدی منزل مسکونی اش را در اختیار وی گذاشت. پس از عزیمت مجدد خمینی به تهران، خانه سابق یزدی بخشی از دفتر آیت الله منتظری شد. nدر مجلس نخست یزدی از قم و من ازتنکابن و رامسر به پارلمان راه یافتیم و عملا همکار شدیم. ایشان از کارگزاران اصلی و تصمیم گیر در مجلس و زمانی در هیئت رئیسه بود. البته یزدی همواره در جناح راست تندرو مجلس قرار داشت. از این رو جناح چپ مجلس (اعم از خط امامی و غیر خط امامی) به وی نظر منفی داشتند ولی توافق بر تندروی هر دو موجب تقویت جایگاه یزدی شده بود. محور مشترک هر دو جناح نیز مخالفت با جناح طعن آمیز «لیبرال ها» بود که در آن زمان بازرگان و نهضت ازادی و رئیس جمهور وقت (ابوالحسن بنی صدر) از مصادیق آن شمرده می شدند. n با این که من از همان آغاز (پیش از مجلس و در دوران چهار ساله مجلس) همواره در جناح مقابل یزدی و هفکرانش اعم از راست و چپ بودم، با این حال در دو سال اول مجلس رابطه خوب و گرمی با هم داشتیم. بارها می نشستیم و حول موضوعات مختلف مجلس و یا اختلافات سیاسی بحث و مجادله می کردیم. دلیل اصلی این حسن رابطه و امکان گفتگو نیز همان آشنایی دیرین بود. از موضوعات اختلافی فیمابین همان مسئله «لیبرال ها» بود و من هم از بازرگان و نهضت آزادی و هم به ویژه از دکتر بنی صدر به عنوان رئیس جمهور وقت حمایت می کردم و یزدی صد البته منتقد و مخالف بود. با این همه، پس از وقایع سال 60 به تدریج رابطه به سردی گرایید و در واخر تقریبا به انقطاع رسید. nاز جمله نقش محمد یزدی در مجلس اول، عضویتش در کمیته سه نفره حل اختلاف بود که در اواخر به منظور رفع اختلافات بین رئیس جمهور و جناح مخالف او، که در آن زمان در حزب جمهوری و حول رهبران روحانی آن و نیز محمدعلی رجایی به عنوان نحست وزیر متمرکز بودند، بود. محمد یزدی، امامی کاشانی و شهاب الدین اشراقی (داماد آین الله خمینی) عضو این کمیته بودند. اکنون به یاد نمی آورم که این افراد چگونه انتخاب شده بودند ولی به احتمال زیاد منتخب خمینی بودند. اشراقی آشکارا حامی بنی صدر بود و از این رو گفته می شد که او به وسیله بنی صدر و یا با پیشنهاد او انتخاب شده است. امامی کاشانی به عنوان عضو ارشد «جامعه روحانیت مبارز تهران» و عضو مجلس نیز متمایل به بنی صدر بود. البته تلاش این کمیته نیز در نهایت به جایی نرسید. زیرا هیچ یک از دو طرف به کمتر از حذف رقیب راضی نبودند. میانجی گری های خمینی و حتی حمایت های نهان و آشکار او از بنی صدر نیز افاقه نکرد. به ویژه گرایش روزافزون بنی صدر به سازمان مجاهدین، در نهایت خمینی را، به رغم تمایل قلبی اش، به حمایت طرف مقابل متمایل کرد و بدین ترتیب زمینه های حذف بنی صدر از طریق مجلس فراهم آمد.nپس از آن دیگر با آقای یزدی ارتباطی نداشتم و حتی او را دیگر ندیم. چرا که هم راه فکری و سیاسی مان به کلی از هم جدا شده بود و هم امکان عملی دیداری هم فراهم نمی آمد. nیزدی پس از آن به راه خود ادامه داد و بر همان مسیری پیش رفت که از آغاز انقلاب آغاز کرده بود. چسبندگی به قدرت، تندخویی، سرکوبی مخالفان و منتقدان حتی در قامت مراجع تقلید. به ویژه پس از درگذشت آیت الله خمینی و به قدرت رسیدن آقای خامنه ای، محمد یزدی یکسره در استخدام ارباب قدرت درآمد و تبدیل شد به یک ابزار قدرتمند سرکوبی و اختناق فکری و سیاسی نظام جمهوری اسلامی. البته پاداش او نیز احراز مقامات مهم در نهادهای مهم نظام ولایی بود. nnمردی در کشاکش اخلاق و بی اخلاقیnبرای من همیشه سرنوشت شیخ محمد یزدی، هم شگفت انگیز بوده و هم مایه عبرت برای خودم و برای دیگران.nمحمد یزدی ای که من در پیش از انقلاب می شناختم، شباهت چندانی با محمد یزدی پس از انقلاب هم ندارد (شاید طوری دیگر بوده و من بی خبر بوده ام). از مهم ترین ویژگی های اخلاقی محمد یزدی، احتیاط های آشکارش در سخن گفتن و در داوری ها در باره افراد و شخصیت ها و به ویژه در باره مراجع تقلید بوده است. هرگز به یاد ندارم که حتی در جلسات چند نفره خصوصی هم از کسی بد گفته باشد. کاملا مراقب بود که در کلام «غیبت»، که حرمت شرعی دارد، رخ ندهد. در رفتار و برخوردها بسیار مبادی آداب و به اصطلاح مؤدب بوده است. هروقت احساس می کرد سخن دارد وارد عرصه غیبت از این و آن می شود، خیلی مؤدبانه و غیر مستقیم و نرم تذکر می داد و طرف فورا در می یافت که باید گفتارش را تغییر دهد.nاما همین آدم پس از انقلاب از همان آغاز روی دیگر شخصیت خود را نشان داد و تبدیل شد به نمونه ای بارز از بی اخلاقی و تندخویی و خشم و توهین. آدمی که هرگز ندیده بودم از عالمی و به طور خاص از مرجع تقلیدی بد بگوید واز هر نوع غیبتی احتراز می کرد، یکباره خود قهرمان بدگویی و تندخویی از مراجع تقلید شد. چنان که خود او در خاطراتش گفته است، در ماجرای خلق مسلمان و آیت الله شریعتمداری، فرماندهی علیه آن مرجع دینی و معتبر را در قم در دست داشت و در خلع نامشروع و غیر قانونی وی نقش آفرین بوده است. حتی به گفته خودش، گنده لات های قم را استخدام می کرد تا به سرکوبی فیزیکی و احیانا همراه با جرح و قتل مخالفان از جمله سازمان مجاهدین در قم اقدام کند. nراستی شخصی که یک روز آیت الله خویی را در علم و اجتهاد اعلم و ارجح می دانست، چه شد که بعدها حجت الاسلام سید علی حسینی خامنه ای را، که در کوتاه ترین زمان ملقب به «آیت الله» شد، به عنوان ولی فقیه نظام به رسمیت بشناسد؟ حتی خود نخستین گواهی اجتهاد برای او صادر کند و مهم تر از همه سردمدار اعمال فشار بر علما و جامعه مدرسین قم شود تا آقای خامنه ای را به عنوان مرجع اعلام بشناسند و حداقل نام او را در شماره نخست مراجع جایزالتقلید قرار دهند؟ nاز همه مهم تر، برخورد زشت و خفت بار و غیر قابل توجه محمد یزدی با شخصیتی چون آیت الله منتظری و (طبق اطلاع) رهبری حمله فیزیکی به بیت ایشان است که با هیچ معیاری قابل فهم و تفسیر نیست. nمحمد یزدی ده سال دستگاه قضایی را در دوران زعامت آقای خامنه ای دست داشت و در طول این مدت قوه قضاییه بیش از پیش به صورت ابزار سرکوب و بگیر و ببند دگراندیشان و روزنامه نگاران و روشنفکران و حتی مراجع تقلید و عالمان ولو اندکی دگراندیش در آمد. عملکرد او در این ده سال چنان بود که سید محمود هاشمی شاهرودی در آغاز ریاستش بر دستگاه قضایی، دوران سلف خود را ویرانه ای دانست. هرچند خود او نیز هنگام رفتن از این دستگاه، آن را ویرانه تر تحویل خلف خود داد. nافزون بر این همه، تندخویی های کلامی و پرخاش های مستمر و علنی وی در تریبون ها و منابر رسمی علیه هرکس که به گونه ای دیگر بود و توهین ها و حتی طرح تهمت های آشکار و خلاف شرع و اخلاق و قانون علیه افراد حقیقی، چگونه با آن نرم خویی و احتراز های مستمر از غیبت این و آن قابل جمع است؟ nالبته من در پیش از انقلاب هیچ گونه نشانه آزادی خواهی و نواندیشی و تساهل و مدارا در قبال افکار و عقاید از یزدی ندیده بودم، ولی هرچه بود، توقع نمی رفت چنان فرد اخلاق مداری پس از احراز قدرت و نشستن بر کرسی قدرت سیاسی، چنان تغییر روش و حتی تغییر هویت دهد که دیگر بازشناختنش ممکن نشود. nدر هرحال چنین تغییراتی در احوال بسیاری از مبارزان پیش از انقلاب به ویژه روحانیون غالبا نشاندار و صاحب شهرت در دوران پس از انقلاب، دیری است که مرا به این نتیجه رسانده است که نباید فریب الفاظ و ادعاهای این و آن را خورد و نباید گمان کرد که صرفا مخالفت با استبداد و مبارزه حتی انقلابی بر ضد این حکومت و آن حکومت و این مستبد و آن مستبد (ولو در آغاز صادقانه)، به معنای آزادی خواهی و عدالت طلبی افراد مدعی است. از شما چه پنهان من دیگر از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسم! n

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message