پیام تسلیت جمعی از فعالان ملی – مذهبی و نواندیشان دینی خارج از کشور به نرگس محمدی

تنها حقیقت است که میماند…nnمادر دیگری از خیل مادران صبور سرزمین ایران که طعم تلخ ظلم و ستم را سالیان سال با همه وجود لمس کرده بود ما را ترک کرد و با غم‌ها و درد و رنج‌هایی که از هرسو در برمان گرفته، تنها گذاشت.nnزنده یاد عذرا بازرگان چند روز پس از در آغوش گرفتن دختر مقاوم و حق طلبش نرگس محمدی و نثار فرزند کردن آخرین شعله های محبت وجودش، خاموش شد.nnما جمعی از فعالان ملی مذهبی و نواندیشان دینی خارج از کشور درگذشت آن عزیز را به خانم نرگس محمدی، همسرشان آقای تقی رحمانی و همه بازماندگان ایشان تسلیت میگوییم. برای آن عزیز آرزوی آمرزش و آرامش ابدی و برای همه آشنایان و دوستداران ایشان آرزوی صبوری و سلامتی داریم.nnایکاش در این روزهای سخت در کنارتان بودیم.nnبه هنگام صبحگاهان ستوده شوند بر بام شب روندگان.nnاسامی امضا کنندگان این بیانیه به شرح زیر است:nnمهرداد احمدزاده٬ محمدجواد اکبرین٬ عبدالعلی بازرگان٬ حسین بحیرایی٬ محمد برقعی٬ معصومه شاپوری٬ احمد علوی٬ رضا علیجانی٬ حسن فرشتیان٬ زهرا قضات٬ سمیه قضات٬ هادی کحال زاده٬ حسین کمالی٬ علی کلایی٬ پروین کهزادی٬ محترم گلبابایی٬ رضا مسموعی٬ مهدی ممکن٬ مهدی نوربخش٬ رضا هوشمند و حسن یوسفی اشکوری.nn

Share:

More Posts

Send Us A Message