برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسيب شناسى مدرنيته در جهان مدرن

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۶۴۴ آسيب شناسى مدرنيته در جهان مدرن به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۴
آسيب شناسى مدرنيته در جهان مدرن
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=FdhetcXZNy4

فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1644.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message