بیانیه تسلیت جمعی از فعالان ملی – مذهبی و نواندیشان دینی خارج از کشور به مناسبت درگذشت مرحوم دکتر غلامعباس توسلی

تنها حقیقت است که میماند…nدکتر غلامعباس توسلی استاد برجسته دانشگاه، رئیس اسبق انجمن جامعه شناسی ایران و عضو دیرین نهضت آزادی ایران در گذشت.nما جمعی از فعالان ملی- مذهبی و نواندیشان دینی خارج از کشور درگذشت آن عزیز را به خانواده گرانقدرشان، جامعه دانشگاهی کشور و همفکران و همراهانشان در نهضت آزادی ایران تسلیت می گوییم و امیدواریم جای خالی عزیزانی که یک به یک در حال ترک ما هستند را نسل نویی پر کند که چنین پیش کسوتانی را در پیش چشم خود داشته است.nدر زمانه‌ای که علوم انسانی در کشور ما زیر شدیدترین فشار جزم اندیشان و عرصه فعالیت سیاسی تحت شدیدترین موانع و فشارهای سیاسی و امنیتی قرار دارد و فضای سیاست ورزی ایرانیان شدیدا دچار بی‌فرهنگی و بی‌اخلاقی و توهین و تخریب شده است نمونه‌های موفق علمی، مداومت سیاسی و متانت اخلاقی ای همچون مرحوم غلامعباس توسلی می توانند مشعل راه آینده همگان به خصوص جوانان سرزمین ما باشند که سازندگان فردای ایران هستند.nnاحمد صدریnاحمد علویnپروین کوهزادیnحسن فرشتیانnحسن یوسفی اشکوریnحسین بحیراییnحسین کمالیnرضا بهشتی معزnرضا علیجانیnرضا مسموعیnرضا هوشمندnسروش دباغnعبدالعلی بازرگانnعبدالکریم سروشnعلی کلاییnفهمیه ملتیnمحمدجواد اکبرینnمحمود صدریnمعصومه شاپوریnمهدی ممکنnمهرداد احمدزادهnیاسر میردامادیn

Share:

More Posts

Send Us A Message