برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۲nمؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=B-tO6d8079knnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1642.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message