اعتراضات جهانی بر ضد جنایات اسرائیل در غزه؛ کو گوش شنوا؟!

پنجشنبه ۱۲ دی ۸۷ / ۱ ژانویه ۲۰۰۹n۱nشب گذشته اعلام شد که روزنامه کارگزاران توقیف شد. دلیل آن انتشار اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت است که در ان ضمن محکوم کردن اسرائیل در مورد حمله به غزه از سیاست های حماس و جهاد اسلامی نیز انتقاد شده بود. پس از آن سردبیر و مدیر مسئول ان اعلام کردند که آن بخش از اطلاعیه قرار بود حذف شود ولی به سهو منتشرشدند. بعد افزوده اند که سیاست رسمی در باره غزه، سیاست ما هم هست.nعجب داستانی است! گویا اوضاع هر چه بدتر شود، خشونت و بی توجهی هم در مسئولان نظام بیشتر می شود. بستن یک روزنامه،که حداقل امکانی است برای معاش عده ای، به جرم چاپ مطلبی در انتقاد از برخی عملکرد یک گروه فلسطینی؟! یعنی همه باید حرف مسئولان را در باره حوادث داخلی و خارجی تکرار کنند؟ این در حالی است که در همین اسرائیل با تمام بدیهایش، مخالفان دولت و مخالفان جنگ، تظاهرات می کنند و دولت را در حمله به غزه محکوم می کنند به هر حال توقیف کارگزاران مایه تاسف است. روزنامه خوبی بود ۲nدر سراسر جهان تظاهرات گسترده ای بر ضد اسرائیل و محکومیت آن برگزار شده است اما دولت اسرائیل هنوز با آتش بس موافقت نکرده است.nتا شب گذشته شمار کشته شدگان غزه را ۴۰۰ نفر و مجروحان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده اند.nپریروز در تهران بسیح دانشجویی به باغ سفارت انگلیس در قلهک حمله کرد و آن جا را به تصرف در اورد و پرچم آن کشور را پائین آورد و پرچم فلسطینی را در آن جا برافراشت.nالبته چند ساعت بعد نیروهای انتظامی آنها را بیرون کردند. همزمان به منافع مصر در تهران نیز حمله شد. فکر می کنم این اقدامات از سوی حاکمیت برنامه ریزی شده تا به اروپایی ها و عربها هشدار بدهند و در واقع نوعی تهدید برای آنان است.n۵nامروز آغاز سال نو مسیحی است. این ایام سراسر جشن وتعطیلات در اروپاست. تلویزیون ها برنامه های شاد و شادمانی بسیار دارند. شب گذشته ساعت ۱۲، که گویا آغاز تحویل سال است، در کیوسی نور افشانی بود و از بالای کلیسا ها نورها به آسمان می رفت.nnشنبه ۱۴ دی ۸۷ / ۳ ژانویه ۲۰۰۹nاین روزها به میزانی که در داخل حمله های مختلف به خانم عبادی می شود، در جهان نیز اعتراضاتی در حمایت از او صورت می گیرد. دولت فرانسه و اتحادیه اروپا و دولت آمریکا و ایتالیا رسما به دولت ایران هشدار داده اند. چند روز قبل شماری از افراد، که خود را دانشجویان بسیجی می نامیدند، به جلو منزل خانم عبادی رفته و علیه ایشان شعار داده اند و تابلوی وکالت ایشان را شکسته اند. جالب این که به گفته ایشان حتی نیروی انتظامی در محل حاضر بوده اما کمترین اقدامی برای متفرق و یا دستگیر کردن افراد انجام نداده است. البته این روزها سرشب این دانشجویان بسیجی در جلو سفارتخانه های خارجی و عربی جمع می شوند و به بهانه ماجرای غزه علیه اروپایی ها و دولت های عربی (مصر و اردن و . . .) شعار می دهند. به نظر می رسد برنامه ای است حساب شده برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی و سرکوبی مخالفان.nیادداشت های روزانه – قسمت چهل و نهمnدوشنبه ۱۴ مهر ۹۹n

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message