برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۶۴۱ مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۱ به مدت ۵۶ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۱
مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۱
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=iCPblqO5lCQ

فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1641.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message