احمدی نژاد دروغگوی بزرگ!

nnچهارشنبه ۴ دی ۸۷ / ۲۴ دسامبر ۲۰۰۸n۱nیک موج جهانی در محکومیت حکومت ایران و حمایت از کانون مدافعان حقوق بشر و خانم عبادی پدید آمده و پیوسته دولت ها و سازمان ها و نهادهای حقوق بشر با مصا حبه و صدور اطلاعیه در این مورد اظهار نظر می کنند. با این حال فکر می کنم جمهوری اسلامی نه تنها عقب نشینی نمی کند بلکه اگر کانون بخواهد همچنان فعال باشد و موضوع حقوق بشر را پیگیری کند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. از عکس العمل وزارت خارجه و قوه قضائیه و وزارت اطلاعات چنین پیداست که در مورد پلمپ کانون توافقی کامل و جود داشته و حتی ممکن است خامنه ای نیز فرمان داده باشد و یا حداقل رضایت داده باشد.n۲nاین روزها جشن کریسمس وآغاز سال نو مسیحی در اروپاست. شهر کیوسی نیز همچنان غرق در چراغانی وآذین بندیهاست. بویژه نماد بابانوئل و کاج کریسمس با لامپهای ریز و گاه چشمک زن در همه جا دیده می شود. امروز خانم هسایه (زن کهنسالی به نام گراتسیا) یک دستمال و یک عدد شیرینی کاکائو به مناسبت کریسمس (میلاد مسیح) برای ما آورد.nnیکشنبه ۸ دی/ ۲۸ دسامبر ۲۰۰۸n۱nمقاله ای تحت عنوان «حاجی شانه چی و رنجهایش» نوشته بودم که چند روز قبل برای سایت روز فرستاده بودم و امروز منتشر شد. محمد شانه چی از بازاریان و از مباررزان ملی و ذهبی مشهدی هفته پیش در گذشتn۲nروز پیش به من اطلاع دادند که احضاریه ای از دادگاه کارکنان دولت (دولت مطبوعات) برای من آمده است که مربوط می شود به شکایت یکی از فرزندان اسدالله لاجوردی علیه هفته نامه «شهروند امروز» که مقاله ای از من در آن نشریه منتشر شده بود. امسال بخشی از خاطرات و یادداشت های مجلس اول من در این هفته نامه چاپ شده است. در چند شماره آن به عملکرد دادستانی اوین و لاجوردی اشاراتی وجود داشت. از آنجا که آن اشارات به عملکردهای لاجوردی در سالهای نخست دهه شصت را زیر سئوال می برد، به مذاق فرزندان وی و حاکمان خوش نیامده است و برای مخدوش کردن گزارش های من، شکایت کرده اند. البته این به خودی خود مهم نیست، چرا که من هیچ نسبت مستقیم ویژه ای به لاجوردی نداده ام، اما اگر بنای آقایان بر این باشد که به این بهانه با من برخورد بکنند، بهانه ای در دست دارند. با این همه، بعید است در حال حاضر چنین فضا و قصدی وجود داشته باشد. من گفتم که در صورت لزوم توضیحی خواهم نوشت تا وکیل هفته نامه در دادگاه مطرح کند.n۳nانتقاد ها و اعتراضات جهانی و بویژه از سوی دولت ها به پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر هم چنان ادامه داردn۴nآقای احمدی نژاد در قم و در سخنرانی اش در جمع روحانیون گفته است تا حال چهل هزار دروغ علیه دولت گفته شده است.nحال چگونه ایشان این عدد را استخراج کرده و معیار راست ودروغ از نظر ایشان چیست؟ فقط خدا می داند. جالب است که خود ایشان، البته به حق، متهم است که دروغگوی بزرگ و بی پروایی است و بویژه دروغگویی هایش در سازمان ملل شهره آفاق است. وقتی ایشان می گوید آزادی در ایران حداقل (توجه کنید حد اقل!) صد برابر آمریکاست، لابد سخن راست و صادقی است! همکاران و مدافعانش نیز دست کمی از ایشان ندارند. احتمالا ایشان دروغهای خود و همکارانش را چنین دقیق شماره کرده است که البته چنین کاری شدنی و معقول است.n۵nاز اوایل صبح در کیوسی بارش برف آغاز شده است و هنوز هم (ساعت ده پانزده دقیقه) ادامه دارد. می گویند این جا بارش برف کم است.nسه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹n

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message