احمدی نژاد دروغگوی بزرگ!

چهارشنبه ۴ دی ۸۷ / ۲۴ دسامبر ۲۰۰۸
۱
یک موج جهانی در محکومیت حکومت ایران و حمایت از کانون مدافعان حقوق بشر و خانم عبادی پدید آمده و پیوسته دولت ها و سازمان ها و نهادهای حقوق بشر با مصا حبه و صدور اطلاعیه در این مورد اظهار نظر می کنند. با این حال فکر می کنم جمهوری اسلامی نه تنها عقب نشینی نمی کند بلکه اگر کانون بخواهد همچنان فعال باشد و موضوع حقوق بشر را پیگیری کند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. از عکس العمل وزارت خارجه و قوه قضائیه و وزارت اطلاعات چنین پیداست که در مورد پلمپ کانون توافقی کامل و جود داشته و حتی ممکن است خامنه ای نیز فرمان داده باشد و یا حداقل رضایت داده باشد.
۲
این روزها جشن کریسمس وآغاز سال نو مسیحی در اروپاست. شهر کیوسی نیز همچنان غرق در چراغانی وآذین بندیهاست. بویژه نماد بابانوئل و کاج کریسمس با لامپهای ریز و گاه چشمک زن در همه جا دیده می شود. امروز خانم هسایه (زن کهنسالی به نام گراتسیا) یک دستمال و یک عدد شیرینی کاکائو به مناسبت کریسمس (میلاد مسیح) برای ما آورد.

یکشنبه ۸ دی/ ۲۸ دسامبر ۲۰۰۸
۱
مقاله ای تحت عنوان «حاجی شانه چی و رنجهایش» نوشته بودم که چند روز قبل برای سایت روز فرستاده بودم و امروز منتشر شد. محمد شانه چی از بازاریان و از مباررزان ملی و ذهبی مشهدی هفته پیش در گذشت
۲
روز پیش به من اطلاع دادند که احضاریه ای از دادگاه کارکنان دولت (دولت مطبوعات) برای من آمده است که مربوط می شود به شکایت یکی از فرزندان اسدالله لاجوردی علیه هفته نامه «شهروند امروز» که مقاله ای از من در آن نشریه منتشر شده بود. امسال بخشی از خاطرات و یادداشت های مجلس اول من در این هفته نامه چاپ شده است. در چند شماره آن به عملکرد دادستانی اوین و لاجوردی اشاراتی وجود داشت. از آنجا که آن اشارات به عملکردهای لاجوردی در سالهای نخست دهه شصت را زیر سئوال می برد، به مذاق فرزندان وی و حاکمان خوش نیامده است و برای مخدوش کردن گزارش های من، شکایت کرده اند. البته این به خودی خود مهم نیست، چرا که من هیچ نسبت مستقیم ویژه ای به لاجوردی نداده ام، اما اگر بنای آقایان بر این باشد که به این بهانه با من برخورد بکنند، بهانه ای در دست دارند. با این همه، بعید است در حال حاضر چنین فضا و قصدی وجود داشته باشد. من گفتم که در صورت لزوم توضیحی خواهم نوشت تا وکیل هفته نامه در دادگاه مطرح کند.
۳
انتقاد ها و اعتراضات جهانی و بویژه از سوی دولت ها به پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر هم چنان ادامه دارد
۴
آقای احمدی نژاد در قم و در سخنرانی اش در جمع روحانیون گفته است تا حال چهل هزار دروغ علیه دولت گفته شده است.
حال چگونه ایشان این عدد را استخراج کرده و معیار راست ودروغ از نظر ایشان چیست؟ فقط خدا می داند. جالب است که خود ایشان، البته به حق، متهم است که دروغگوی بزرگ و بی پروایی است و بویژه دروغگویی هایش در سازمان ملل شهره آفاق است. وقتی ایشان می گوید آزادی در ایران حداقل (توجه کنید حد اقل!) صد برابر آمریکاست، لابد سخن راست و صادقی است! همکاران و مدافعانش نیز دست کمی از ایشان ندارند. احتمالا ایشان دروغهای خود و همکارانش را چنین دقیق شماره کرده است که البته چنین کاری شدنی و معقول است.
۵
از اوایل صبح در کیوسی بارش برف آغاز شده است و هنوز هم (ساعت ده پانزده دقیقه) ادامه دارد. می گویند این جا بارش برف کم است.
سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹

Share:

More Posts

چرا رأی نمی دهم؟

اشاره: این متن را در آستانه انتخابات سه سال پیش نوشته و در کانال تلگرامی منتشر شده است. اکنون نیز که در وضعیت مشابه (هرچند

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message