خاتمی در دانشگاه تهران: ما می بایست مقاومت بیشتری می کردیم و اگر کرده بودیم امروز وضعیت ما بهتر بود

سه شنبه ۲۶ آذر ۸۷ / ۱۶ دسامبر ۲۰۰۸nدیروز آقای خاتمی در سالن دانشکده فنی دانشگاه تهران سخنرانی کرد. آن گونه که در رسانه ها آمده است، این سخنرانی و مراسم که به مناسبت۱۶ آذر صورت گرفت، با استقبال پر شور دانشجویان مواجه شد و چند هزار نفر شرکت کردند. آقای خاتمی نیز سخنان نسبتا کوتاهی ایراد نمود ولی به سئوالات زیادی جواب داد و سخنان ایشان نیز کم وبیش مهم و جالب توجه بود. ایشان گفت که معنی ندارد کسی که برنامه ای ندارد و یا دارد ولی نمی تواند اجرا کند، رئیس جمهور شود. وی گفت کسی که به عنوان رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب می شود، باید تمام ارکان حکومت با وی همکاری کنند و حداقل کارشکنی نکنند، تا او برنامه هایش را اجرا کند. او در ارتباط با دولت خود و کارنامه اش گفت ،ما می بایست مقاومت بیشتری می کردیم و اگر کرده بودیم امروز وضعیت ما بهتر بود.nز مجموع سخنان ایشان چنین برمی آید که خود کاندیدا نمی شود اما رئیس جمهور در انتخابات آینده از اصلاح طلبان باشد. او گفت مشکل اساسی ما این است که افرادی دارای توانایی و صلاحیت رد صلاحیت می شوند و گرنه افراد زیادی هستند که هم برنامه دارند و هم توانا هستند ولی می توانند بیایند و خدمت کنند. وی به صراحت رد صلاحیت گسترده انتخاب سال گذشته مجلس را محکوم کرد وگفت از ۲۹۰ کرسی فقط در ۱۰۴ کرسی امکان رقابت وجود داشت. وی به تحجرگرایان و سنت پرستان نیز انتقاد کرد و گفت این افراد که امروز خود را پیروان امام و حامی انقلاب می دانند دروغ می گویند و اینان حق دارند که عقاید خود را داشته باشند ولی نباید در حاکمیت قرار بگیرند. وی افزود که این افکار باید مرتب نقد شود.nدانشجویان باشعارها و پلاکاردهایشان از او حمایت کردند و از او می خواستند که کاندیدا شود و او البته گفت که دارم بررسی می کنم. در مجموع به نظر می رسد آقای خاتمی واقع بین تر شده است، ولی امیدوار است که بتواند اصلاحات مورد نظرش را محقق سازد و او گویا بر این نظر است که خود به قدرت نرسد اما همفکرانش را به قدرت و حاکمیت برساند.nاگر مقایسه ای بین روز قبل و سخنرانی ظاهرا پیش بینی نشده ولی کاملا تجهیز شده آقای خامنه ای بکنیم ،روشن می شود که خاتمی هنوز نماینده بخش عمده ای از جامعه و جوانان و دانشجویان است اما آقای خامنه ای فقط سخنگوی چند درصد راستگرایان بنیادگرای حاضر در ساختار قدرت. شعارهای جوانان نیز جالب بود. از جمله می گفتند «آزادی اندیشه بی خاتمی نمی شه». نیز می گفتند«مرگ بر دیکتاتور» که البته خاتمی طبق معمول آنان را از این شعار منع کرد. خاتمی از جمله در مقایسه تصمیمات اقتصادی دولت خود با دولت فعلی، گفت، هنوز هر چه هست از آثار دولت قبلی است.nگفتنی است که مجری جلسه در آغاز سخنرانی از شخصیت هایی چون مصدق و بازرگان در کنار امام خمینی یاد کرد. بدیهی است که این جلسه و سخنان خاتمی و استقبال جوانان و دانشجویان خشم راستگرایان را برانگیخته است و قطعا پس از این علیه خاتمی تبلیغات بیشتری انجام خواهند داد.nیادداشت های روزانه – قسمت چهل و چهارمnجمعه ۲۴ مرداد ۹۹

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message