گویا تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آینده از الان روشن است

يکشنبه ۱۷ آذر۸۷ / ۷ دسامبر ۲۰۰۸n۱nاز آن جا که جلسه «سی سال قانون گذاری و نظارت» طرح بحث «تشکیل دولت وحدت ملی» بود و هاشمی رفسنجانی نیز همراه علی لاریجانی و ناطق نوری از آن حمایت کرد و چند روز بعد آقای کرباسچی دبیر کل کارگزاران سازندگی در اجلاس کنگره آن حزب نیز همین اندیشه رامحور موضوع کنگره قرار داد، تز دولت وحدت ملی به صورت یک شعار سیاسی و تبلیغاتی گسترده در آمده و حامیان دولت احمدی نژاد ان را ترفندی برای حذف احمدی نژاد و دولت او ارزیابی کرده و حتی آن را طرحی برای حذف ولایت فقیه و مقابله با رهبری خامنه ای دانسته و در نهایت آن را «سقیفه بنی ساعده» و «جنگ احزاب» در برابر احمدی نژادیان دانسته اند. از این رو احمدی نژاد در آخرین لحظه از حضور در آن خودداری کرد.nظاهرا این دعوی احمدی نژادیان درست است که این نشست و طرح تشکیل دولت وحدت ملی برای مقابله و حذف احمدی نژاد است و لذا حق دارند از آن نگران باشند. مخصوصا در نشست مذکور تقریبا تمام سران نظام نیز (از جمله هاشمی شاهرودی) حاضر بودند. اما در مقابل، حامیان احمدی نژاد نیز به تدریج آشکار می شوند. شیخ محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین قم، اخیرا گفته است که وقتی رهبری این گونه قاطع از احمدی نژاد حمایت می کند، دیگر حجت تمام است و دلیلی ندارد که از کاندیدای دیگری حمایت کنیم. در این میان جالب است که حزب مؤتلفه که تاکنون در کنار لاهیجانی و هاشمی و دیگران از منتقدان احمدی نژاد بوده، طرح دولت وحدت ملی را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و آن را مردود اعلام کرده است. آیا خامنه ای پشت این ماجراست و به اشاره او کسانی به حمایت احمدی نژاد برخاسته اند؟ اگر چنین باشد، باید گفت تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آینده از همین الان روشن است.n۲nدیروز ۱۶ آذر بود. قرار بود در دانشگاههای مختلف گردهمایی ها و سخنرانی های مختلف صورت بگیرد اما بسیاری از آنها با مخالفت و ممنوعیت مسئولان دانشگاه و اطلاعات روبرو شد و در برخی جاها (دانشگاه بوعلی همدان) جلساتی برگزار شد اما به درگیری دانشجویان و بسیج دانشجویی و یا نیروی انتظامی و حراست دانشگاه کشیده شد. در دانشگاه تهران نیز شماری از دانشجویان با حمل پلاکارردها و عکس هایی از خاتمی به حمایت از وی پرداختند و در مقابل دانشجویان بسیجی و همفکرانشان تجمعی در برابر آنها ایجاد شد و به حمایت از خامنه ای برخاستند. قرار بود امروز خاتمی در دانشکده فنی و دانشگاه تهران سخنرانی کند اما گویا چند روز دیگر در دانشکده علوم پزشکی سخنرانی خواهد کرد. البته با توجه به شرایط موجود احتمال دارد که چنین مراسمی برگزار نشود. جالب است که امسال اعلام شده بود که آقای خامنه ای در ۱۶ آذر در دانشگاه علم وصنعت سخنرانی خواهد کرد اما انجام نشد. احتمالا می خواستند با آمدن ایشان در دانشگاه کسی جرأت اعتراض نداشته باشد و مراسم امسال را در در فضای سرد و ساکت و بدون دردسر برگزار کنند اما روشن نیست که چرا چنین نشد. البته احتمال دارد احساس کردند که ممکن است کسی گستاخی پرسش را پیدا کند و به هر حال کار به آشوب بکشد و اوضاع بدتر شودnدوشنبه ۲۳ تیر ۹۹nگویا

Share:

More Posts

Send Us A Message