وقتی ذکر نام خدا حکومتی و اجباری می شود!

الان در جایی این یادداشت کوتاه جناب مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول جناب خاتمی را دیدم:n«کانون نویسندگان ایران در صدد کسب مجوز بود. به جمع پنج نفره ای از کانون که به دفترم آمده بودند، گفتم زودتر اساسنامه تان را بیاورید! گلشیری گفت دو سال بحث شده که اساسنامه با نام خدا شروع شود یا نشود! به نتیجه نرسیده بودند و نرسیدند. دیدم در اصلاح قانون اساسی روسیه نام خدا آمده است».nبا دیدن این یادداشت با خودم زمزمه کردم که: وقتی ذکر نام خداوند (به عنوان نماد دینی بودن نظام سیاسی و به نشانه مشروعیت مذهبی حکومتگران) اجباری و الزامی می شود، باید با شاملو هم نوا شد که:nنام خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد!nدر دهه شصت شاعری که هنوز هم نمی شناسمش در رقابت با حافظ با طعنی تلخ غزلی سروده بود که مطلع این بود:nآخوند نهاد دام و سر حقه باز کردnچادر نماز بر سر هر بی نماز کردnشنبه ۱۴ تیر ۹۹

Share:

More Posts

Send Us A Message