مصاحبه با تلویزیون ایرانیان- کوچ ایرانیان ۱۹۱ – قسمت دوم

گفتگوی علی لیمونادی با آقای حسن یوسفی اشکوری درباره ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی قسمت دوم

گفتگوی علی لیمونادی با آقای حسن یوسفی اشکوری درباره ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی

کوچ ایرانیان ۱۹۱

Kooche Iranian 191- 42 years of the Islamic Republic regime in IranPart 2

Share:

More Posts

Send Us A Message