مصاحبه با تلویزیون ایرانیان- کوچ ایرانیان ۱۹۲ – قسمت سوم

گفتگوی علی لیمونادی با آقای حسن یوسفی اشکوری درباره ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامیnnکوچ ایرانیان ۱۹۲nnKooche Iranian 192- 42 years of the Islamic Republic regime in IranPart 3nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=XxLm42OFQXQ

Share:

More Posts

Send Us A Message