گزارشی از نفض فاحش حقوق بشر در ایران به وسیله دبیرکل سازمان ملل

سه شنبه 29 مهر 87/ 20 اکتبر 2008 n1nظاهرا در داخل ایران فضای تند و سختی علیه گلشیفته فراهانی حاکم شده و لذا امروز در برخی رسانه ها اعلام شد که وی قصد ندارد به کشور باز گردد. آقای صفارهرندی وزیر ارشاد اسلامی در تلویزیون به اشاره به ماجرای گلشیفته گفته است کسی که در هالیوود قانون را زیر پا می گذارد ما هم او را زیر پا خواهیم گذاشت. چنین پیامدی برای خانم فراهانی در جمهوری اسلامی طبیعی و قابل پیش بینی بود. امروز در سایت روز مطالبی از سوابق برخورد امنیتی و اخلاقی دیرینی از سوی مقامات ارشاد و نیروی انتظامی در گذشته با خانم فراهانی ذکر شده که واقعا تکان دهنده بود. او را بارها حراست ارشاد خواسته و از او خواسته بودند که از همکاری با هالیوود تبری بجوید و علیه آنها سخن بگوید بعدها نیروی انتظامی در اداره معروف به اداره منکرات با وی برخوردهای تندی کرده بودند ولی با مقاومت فراهانی مواجه شده و سرانجام او را تهدید به بدنامی کرده بودند که این امر موجب بدحالی او می شود.n2nبانکی مون دبیر کل سازمان ملل طی نطقی در آن سازمان به تفصیل در باره نقض حقوق بشر در ایران سخن گفته است از برخورد و زندانی کردن دانشجویان گرفته تا زنان و روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اقلیت های قومی و مذهبی و در این میان بیشترین تأکید و بیان مصادیق در مورد بهاییان ایران بوده است. وی اشاره ای به دستگیریهای گسترده این طایفه و اعدام و مصادره اموال و محرومیت آنان از حقوقی چون اشتغال و تحصیل و دیگر امور کرده است گر چه تاکنون به گفته ای بیست وپنج بار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ایران را به عنوان ناقض حقوق بشر محکوم کرده است و امسال هم خواهد کرد اما فکر نمی کنم تاکنون دبیر کل سازمان ملل با این تفصیل و شدت و صراحت دولت ایران را در مورد نقض حقوق بشر محکوم کرده باشد. به نظر می رسد که فضای عمومی جهان و بویژه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی برخاسته و حلقه انتقاد و محاصره را علیه آن تنگتر می کند.n3nدو هفته به برگزاری انتخابات آمریکا مانده است و ظاهرا اوباما برنده انتخابات است گر چه هر جناح ریاست جمهوری را از آن خود کند، نفعی برای ایران ندارد اما فکر می کنم که اوباما و دولت دموکرات او بیشتر به زیان جمهوری اسلامی خواهد بود با تأکیدی که اوباما روی آزادی و حقوق بشر دارد. سخنان اوباما در مجموع شدیدالحن تر و تندتر از جمهوری خواهان است و از سوی دیگر لابی های اسرائیل و یهودیان در حزب دموکرات قدرت بیشتری دارند و نیز گفته شده است که اوباما در ایالتی که زندگی می کند و سناتور آن جاست مرکز بهائیان است و همین امر نیز موجب نفوذ بیشتر بهائیان در دولت اوباما خواهد بود.n4nجناح منتقد علی کردان در مجلس همچنان تلاش می کند که وی را وادار به استعفا کند تا کار به استیضاح نکشد اما وی تاکنون مقاومت کرده وحاضر نشده است استعفا دهد. اگر مقاومت او شخصی و حداکثر با حمایت احمدی نژاد باشد که قطعا خواهد شکست و در نهایت مجلس رأی به عدم صلاحیت وی می دهد ولی اگر او مستظهر به حمایت آقای خامنه ای باشد و به اصطلاح نفسش از جایی گرم در می آید، سرانجام نه او استعفا می دهد و نه استیضاح صورت خواهد گرفت و حتی در صورت استیضاح رأی خواهد آورد. با این حال بعید می نماید کردان مورد حمایت خامنه باشد. به راستی چه نمایش مضحکی از دموکراسی و حکومت ملی و قانونی در کشور داریم! واقعا مشمئزکننده است!n5nظاهرا کاهش قیمت نفت که این روزها به زیر هفتاد دلار رسیده است، دولت احمدی نزاد را با مشکلات زیادی مواجه کرده است که البته طبیعی هم هست. اخیرا یکی از مقامات اقتصادی گفته است که تا این جا دولت حدود پنجاه و چهار میلیارد دلار کسر بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت دارد. نمی دانم این رقم درست است یا نه ولی دولت فاسد و مسرف فعلی سرانجام جز بحران و حتی سقوط در این آشفته بازار نفت و اقتصادی جهانی ندارد.nیاداشت های روزانه – قسمت بیست و چهارمnسه شنبه 20 اسفند 98nnnnnnnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message