برای درگذشت عفت موسوی

زیتون– جمعی از فعالان ملی-مذهبی و نواندیشان دینی با پیامی در گذشت عفت موسوی را تسلیت گفتند.nnعفت موسوی٬ همسر محمد محمدی٬ نماینده مجلس اول و مادر همسر احمد زیدآبادی٬ خود از فعالین سیاسی پیش از انقلاب بود.nnاو هفته گذشته در اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت.nnبه گزارش «زیتون» در این پیام ضمن برشمردن خصائل خانم موسوی٬ امضاکنندگان نامه برای بازماندگان او آرزوی صبر و پایداری کردند.nnnnمتن کامل این پیام که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:nn🔹انا لله و انا الیه راجعونnnآقای محمد محمدیnnخانم مهدیه محمدیnnآقای احمد زیدآبادیnnخبر درگذشت خانم عفت موسوی بر غم این روزهای ما بسی افزود. دوستان تان در خارج از کشور؛ از فعالان ملی- مذهبی و نواندیشان دینی، را در این اندوه و مصیبت همراه خود بدانید. در غم این روزهای تان شریکیم. ایکاش در کنارتان بودیم.nnخانم موسوی یکی از زنان شجاع ایران زمین و از انسان های شریفی بود کهnnبرای این که ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده بود؛nnبرای بوسیدن خاک سر قله‌ها، چه خطرها کرده بود؛nnبرای بوییدن بوی گل نسترن، چه سفرها کرده بود؛nnبرای جاودانه ماندن این عشق پاک، خون دل ها خورده بود…nnتسلیت ما بر همه فرزندان، نوه‌ها و همه وابستگان فکری و خانوادگی این همسر و مادر عزیز که داستان دلاوری ها و مهرورزی هایش را باد سحرگهان به فردای ایران خواهد رساند.nnبرای آن سفر کرده آمرزش و آرامش ابدی و برای همه بازماندگان صبوری و پایداری آرزو می کنیم.nnمهرداد احمدزاده ، علی افشاری، محمدجواد اکبرین، مهدی امین زاده، عبدالعلی بازرگان، حسین بحیرایی، محمد برقعی، سروش دباغ، تقی رحمانی، فرزانه روستایی، معصومه شاپوری، احمد صدری، محمود صدری، احمد علوی، رضا علیجانی، فرشید فاریابی، حسن فرشتیان، هادی کحال زاده، علی کلایی، حسین کمالی، پروین کهزادی،‌ محترم گلبابایی، مسعود لدنی، نصرالله لشنی، رضا مسموعی، مهدی ممکن، یاسر میردامادی، مهدی نوربخش، حسن یوسفی اشکوریnnn nn

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message