برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: غايات عدالت

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۲nغايات عدالتnبه مدت ۵۴ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=zou95cp3Wqgnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1542.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message