سيما و سيره محمد در قرآن جلسه هفدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران
جلسه هفدهم: چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۸۶

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:860122.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message