سيما و سيره محمد در قرآن جلسه سي‌ام

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران
جلسه سي‌ام: چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۸۶

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:860420.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message