سيما و سيره محمد در قرآن جلسه سوم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران
جلسه سوم: چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۵

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:850922.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message