سيما و سيره محمد در قرآن جلسه بيست و نهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران
جلسه بيست و نهم: چهارشنبه ۱۳ تير ۱۳۸۶

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:860413.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message