برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسيب‌شناسى افكار و آثار شريعتى ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۹nآسيب‌شناسى افكار و آثار شريعتى ۱nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=SbCZhmtcwV0nnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1539.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message