برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و عامليت انسان

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۵۳۰ انقلاب و انسان آرمانى به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۰
انقلاب و انسان آرمانى
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=qrgHSdFD5VI

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1530.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message