آیا انقلاب بهمن اسلامی بود؟

وبینار زنده با امکان پرسش و پاسخ یکشنبه ۲۷ ژانویه/برابر با ۷ بهمن ساعت ۷ عصر اروپای مرکزی/۹:۳۰ شب تهران

این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند.

httpv://www.youtube.com/watch?v=wzzFK_RrdJo

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message