مصاحبه با رادیو فرانسه: کش مکش میان حوزه وسیاست درتهران

چشم‌انداز روز
بقلم رحمت قاسم بیگلو

به دنبال انتشارنامه ایت الله محمد یزدی به همتای حوزوی خود، ایت الله شبیرزنجانی، موج انتقادها ازتهران گذشت وبه محافل مذهبی درقم رسید.

آیت الله یزدی دراین نامه به آیت الله شبیززنجانی، با اشاره به دیداراین مرجع تقلید با شماری ازچهرهای اصلاح طلب درخانه‌ی عبدالله نوری، هشدارداده است که با این رفتارشئونات حکومت اسلامی رعایت نشده است. به دنبال انتشارمتن نامه تند آیت الله یزدی به شبیرزنجانی موج انتفاد ها از نامه آغازشد که همچنان ادامه دارد. درآخرین مورد ازاین نوع انتقاد‌ها 84 تن از مدرسین و طلاب حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه مشترکی اعلام داشتند که : نامه آیت الله یزدی، ماجرای فاجعه اخیر زیرزمین فیضیه را در اذهان زنده کرد

دربخشی ازاین بیانیه آمده است: “از علمایی که دل در گرو انقلاب و نظام دارند، انتظار می‌رود در برابر نفوذی‌های دوست نما هوشیاری بیش تری به خرج دهند و سنجیده تر سخن بگویند و خاستگاه و پایگاه انقلاب و تشیع را در معرض تکانه‌های خطرآفرین قرار ندهند و برای نسل نوپای امروز به ویژه طلاب جوان، الگوهای قابل اقتدایی در حفظ حریم مرجعیت و مدارای سیاسی و اخلاقی باشند”.

درباره دلایل وعلل درگیری بحث میان روحانیون نزدیک به حکومت و مراجع شیعه به گفت وگوی رحمت قاسم بیگلو با حسن یوسفی اشگوری اسلام شناس مقیم آلمان گوش کنید:

فايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:

[Audio:2018-10-30.mp3]

مأخذ:
http://fa.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20181030-%DA%A9%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message