مصاحبه با برنامه چهره‌ها

با سيروس ملكوتيnnچهره ها عنوان برنامه ايست در معرفی و شناختی درون گرايانه از شخصيتهای علمی،سياسی،فرهنگی و اجتماعی در گفتگويی صميمیnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=SPV2w_lfVgI

Share:

More Posts

Send Us A Message