مصاحبه با برنامه چهره‌ها

چهره ها عنوان برنامه ايست در معرفی و شناختی درون گرايانه از شخصيتهای علمی،سياسی،فرهنگی و اجتماعی در گفتگويی صميمی

با سيروس ملكوتي

چهره ها عنوان برنامه ايست در معرفی و شناختی درون گرايانه از شخصيتهای علمی،سياسی،فرهنگی و اجتماعی در گفتگويی صميمی

httpv://www.youtube.com/watch?v=SPV2w_lfVgI

Share:

More Posts

Send Us A Message